1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«ДОРТ ХАРЫЛЗААЖЕ» ЧАЛАП ТУР!

Инвалид кижилерниң амы­дырал-чуртталгазы, салым-чолу

«Шын» солуннуң редакциязы ноябрь 20-ниң хүнүнде 10 шактан  11 шак 30 минутага чедир Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүнге уткуштур «Дорт харылзаа» шугумун организастап эрттирер. Аңаа ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының специалистери: килдис даргалары Айлаң Дагбааевна Ховалыг, Роза Дойнурбановна Ондар база «Эмчи-социал экспертизаның Тыва Республика талазы-биле кол бюрозу» федералдыг албан чериниң удуртукчузунуң оралакчызы Ольга Арамбаловна Тыкыл-оол номчукчуларның айтырыг­ларынга харыылап бээр.

Эргим номчукчулар! Кызыл хоорайда болгаш республиканың кожууннарында чурттап чоруур инвалид кижилерни, оларның дөргүл-төрелдерин кандыг айтырыглар дүвүредип турарыл, олар амыдыралында кандыг тодаргай бергедээшкиннерге таваржып турарыл, эрге-чагыргаларның, ниитилелдиң талазындан оларга кичээнгей, хамаарылга кандыгыл дээн ышкаш инвалидтерниң сеткил-сагыжын өйүп чоруур оон-даа өске айтырыгларны «Дорт шугумга» келген специалистерге салып, харыызын дыңнап, билип алыр арганы ажыглаңар. Айтырыглар салып, харылзаа тудары-биле 2-01-35, 8-929-314-1234 телефоннарже долгаңар. Айтырыгларыңарны азы санал-бодалдарыңарны редакцияның электроннуг адрезиниң кайы-бирээзинче: shyntuva@mail.ru  база shyntuva@yandex.ru баш бурунгаар чорудуп болур силер.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.