1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«Чаа сылдыс» – Александр Куулар

2015 чылда төрээн Тывазын алдаржыткан база бир чаңгыс чер-чурттуувус – «Звезда» телеканалга болуп эрткен Бүгү-российжи «Чаа сылдыс» ыры конкурузунуң киржикчизи — Александар Куулар. Ол конкурска Россияның аңгы-аңгы регионнарындан 85 кижи киришкен. Александр ооң финалынче киир ырлааш, шаңналдыг черге төлептиг болган. Ол Queen бөлүктүң делегейге сураглыг хит апарган ырызын хөөмей-биле «согажалап» ырлааш, чараш, солун, онзагай күүселдези дээш жюриниң 100 балл үнелелин ап, көрүкчүлерниң улуг сонуургалын алган.

«Чаа сылдыс» ыры конку­рузунуң май айда эртип турган смс-бадылаашкынының түңнелинде ийиги турже үнген 12 кижиниң бажынга Александр Куулар турган. Күүселделер үезинде 100 баллды ап-даа тургаш, көрүкчүлерниң бады­лаашкыны четпейн барган 4 киржикчини финалче жюри немей киирген. Ынчангаш финалга 16 кижи киришкен. Ынчан Александр Кууларны Кыргызстан база смс-биле деткипкен турган болза, тиилекчи кылдыр чайлыг үнүп кээп болур аргалыг турган. Ооң күүселдезин «Чаа сылдыс» конкурстуң жюри даргазы Максим Дунаевский дыка-ла онзазынып магадаан: «Амгы үениң хөгжүмнүг шоу-бизнези кандыг болурул дээрзин ылаптыг билип алган, кымга-даа дөмейлешпес, кедергей солун, бир онзагай күүседикчи-дир» — деп үнелээн.

«Чаа сылдыс» конкурстуң гала-концертинге Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу келгеш: «Бо төлевилелдиң ачызында «синтетиканы» эвес, а езулуг хөгжүмнү, ылап чараш үннерни дыңнадывыс» — деп чугаалаан. Көрүкчүлерниң хөй деткиишкинин алгаш, бирги черже Елена Лаптандер үнген, шаңналдыг черлерни Руслан Ивакин, Александр Куулар, «Ярилов зной» бөлүк алган.

Александр Куулар – журналистер Радомир болгаш Тамара Кууларларның оглу. Бистиң коллегавыс Радомир Сарыг-оол­ович оглун кырган-ачазының ады-биле, кызын авазының ады-биле Зоя деп адаан. Өгбези, баштайгы тыва шүлүкчүлерниң бирээзи Александр Тамбы-Сюрюндан дөстелип келген салым-чаяан салгалдарынга чогаадыкчы өзүмнерни тарып берген: шупту чогаалчылар, шүлүкчүлер, журналистер болган. Александр база шүлүк бижиир, ырлаар, танцылаар, хөгжүмчү. Школачы тургаш-даа, РУДН-ге студент чылдарында КВН-ге киржип, черле каяа-даа бүгү талага идепкейжи болуп, «KUULAR» деп музыкалыг төлевилелди тургузуп алган.  Дооскан мергежили – журналистика. Амгы үеде Москвада телевидениеде ажылдап турар, өөнүң ишти эмчи, конкурска киржип турган үезинде  оглу база төрүттүнген, Тамир деп адап алганнар. Шынап-ла, 2015 чыл Александр Кууларга аас-кежиктиг чыл болган.

2016 чыл база Тываның талантылыг ажы-төлүнге ак орукту ажыдып, шак-ла ындыг чаагай чолдуг болзун деп йөрээп каалыңар.

 Надежда ЭРГЕП.

«Шын» №146 2015 чылдың декабрь 31

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.