1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар делегейи

ЭЖИМНИҢ КҮЗЕЛИ - МЭЭҢ КҮЗЕЛИМ

БАШТАЙГЫ БАЗЫМНАР

«Оваа Медиа» компанияның  режиссеру Эрес Монгуш чурук тырттырар чажыттарын ажыдып турары.
 

ДҮҢГҮРЛҮГНҮҢ АНЫЯК МАЛЧЫННАРЫ

АМДАННЫГ ТОРТТАР

Шагаан-Арыгдан аныяк­ ава Айслуу Михайловна Дамваа чаа чылдың дыш­таныр хонуктарында со­нуур­галының аайы-биле торт, пирожное быжырып эгелээн. 

ЧОГААДЫКЧЫ АДЫ - МАРСЕЛЬ

Айдан Ондар.

ТАНЗЫБЕЙДЕ ДОКУЛЧАК АК ӨРГЭЭ

Өгнүң ээлери кымнарыл?
 

ЫТ - ШЫНЧЫ ӨҢНҮК

Аржаана Куулар чылдың ээлери Кадын, Ноян-биле.
 

КАЙГАМЧЫК СОЛУН ЧЫЛДАР

АНЫЯКТАРНЫҢ БОТ-ИДЕПКЕЙИ: ТҮҢНЕЛДЕР

ТЫВАНЫ ДЕЛЕГЕЙГЕ АЛДАРЖЫТКАН

ИНТЕРНЕТТЕ «Оваа-ТВ» КАНАЛ
 

ЧЕДИИШКИННИГ, ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ...

2017 чылды Тывага Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаан. Республиканың аныяктары бо чылын аңгы-аңгы шуулганнарга, фес­тивальдарга киржип, найысылал, кожуун, сумуларның хөгжүлдезинге буянныг болгаш ажыктыг ажыл-херээн кылганнар.

МОДЕЛЬЕР АНДРЕЙ НЕВЕРИЦКИЙ

АЖЫЛ-ИЖИ ТӨӨГҮГЕ АРТАР

Арзылаң Күдерек аттыг тураскаал ажыдыышкынынга хүрешкен мөгелер.
 

МЕРГЕЖИЛИ ЧЕМГЕРИКЧИ

АЧАЗЫНЫҢ ӨДЭЭН ЭЭЛЕП...

Страницы