1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кадык камгалалында

ЭРГЭЭ ӨӨРЕНМЕЙН, БЕРГЭЭ ӨӨРЕН

ХОВАР ЭРТИНЕЛЕРИВИС ТУРДА...

КЕЛИР ҮЕЖЕ БҮЗҮРЕЛ-БИЛЕ

“Ыт ишпес ажыг суг” деп араганы мерген угаанныг өгбелеривис чиге сөглээн. Бачыттыг ол “ажыг сугдан” качыгдап, ооң бак салдарынга алыскаш, амыдырал-чуртталгазы буурап, ажы-төл, өг-бүлезинден чарылган улус кайы хөй болгай.

АЙДЫС КЫРГЫС: «МЭЭҢ КҮЗЕЛИМ – НЕРВ ААРЫГЛАРЫН ЧАА АРГАЛАР-БИЛЕ ЭМНЭЭРИ»

Республиканың 1 дугаар эмнелгезинге Айдыс Кыргыс невролог эмчилеп ажылдаа-ла август айда таптыг-ла 2 чыл болур. Медицина ажылдакчызының хүнүн таварыштыр аныяк специалистиң ажыл-ижин номчукчуларга со­нуургадыр-дыр бис.

ТЕРГИИН ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ

Чечек Михайловна Бавуу ажыл үезинде.

Эмчиге бүзүрел – эң-не үнелиг эм

(Б.Е. Вотчал)

 

КАДЫКТЫ - БОЙДУС-БИЛЕ

Бодум аныяк эмчи үемде Ак-Довурактың уруглар эмнелгезинге ажылдап тургаш, оглу сугга дүже берген бир та­ныырым улуска таваржы бээримге, «бажыңче кириңер, кириңер» – дээрге, кире берген мен. Ынчан 3 харлыг оглум база чедип алгаш чораан мен.

АЖЫЛ ЧАЙ ЧОК: МАҢНАП ТУРА ХОНАР

Зоя Дагбы.
 

ИЕ-ЧАШ: САЛЫМ-ЧОЛУ ИДЕГЕЛДИГ ХОЛДАРДА

ААРЫГДАН КАМГАЛАНЫЫЛ!

Чылдың-на делегейде туберкулезтан 3 млн кижи өлүп турар, ниитизи-биле 8 млн кижи өкпе аарыг­лыг. Чыл келген тудум, аарыг­ улустуң саны 25-30 хуу чедир өзүп турар, оларның аразында бичии болгаш элээди уруглар бары дүвүрелди болдурбас аргажок.

ЭМЧИ ЭКИ ТУРАЧЫЛАР

Эмчи волонтерлар.
 

ЭКИ ТАЛАЖЕ ӨСКЕРИЛГЕЛЕР БАР, ЫНЧАЛЗА-ДАА...

Регистратура ажылдакчызы Аржаана Монгуш ТР-ниң Кадык камгалал яамызының төлээзи Мурат Чульдум-биле.
 

ЧҮРЭЭНДЕН ЧҮГЛЕНГЕН БУЯННЫГ АЖЫЛ

ШЫҢГЫЫ БОДАНЫРЫ ЧУГУЛА

Херээжен чоннуң кадыкшылындан нацияның келир үези хамаар­жыр дээр болгай. Кадык иеден кадык уруг төрүттүнер. 

КАДЫК КАМГАЛАЛЫНЫҢ ТЕРГИИНИ

 
 

АЙЫЫЛДЫГ МАРГЫЛДАА

Страницы