1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кадык камгалалында

СТОМАТОЛОГИЯ: ҮЕНИҢ БЕЛДИРИНДЕ

Тыва Республиканың стоматология поликлиниказы 1965 чылдың август 4-те тургустунган, оон бээр бежен дөрт чыл шуужуп эрткен. 

КАДЫКШЫЛ - ҮНЕЛИГ

2019 ЧЫЛДЫҢ БАШТАЙГЫ ЧАШ КИЖИЗИ

ЧАА ЧЫЛДЫҢ ДҮНЕЗИНДЕ

ЧҮРЕК "КАҢНААР" ЭМНЕЛГЕДЕ

Дугаары 2 кардиология салбыры. 
 
Чүрээм күжүр кадык чорза,

ААРЫГНЫ БАШКАРЫП ӨӨРЕНИР

Амгы үеде диабет бүдүн делегейде эң нептереңгей хоочургай аарыгларның бирээзи болуп турар. Ооң дугайында Тывада улуг дуржулгалыг, дээди категорияның эндокринолог эмчизи Р.К. ШИРШИНА-биле чугаалаштывыс.

ӨЛҮМГЕ ЧЕДИРЕР СӨӨЛГҮ ЧАДАЗЫ

Россияның өске регионнарынга бодаарга, бистиң Тыва Республикада ВИЧ-ин­фекция талазы-биле эвээш­ улус аарып турар. Ынчалза-даа чылдан чылче аарып турар кижилерниң саны не­ме­жип-ле турар. ВИЧ-хал­давыр Тывага эң баштай 1994 чылда бүрүткеттинген. 

УРУГЛАР КАДЫКШЫЛЫ ДЭЭШ

ААРЫГНЫ БАШКАРЫП ӨӨРЕНИР

ЭРГЭЭ ӨӨРЕНМЕЙН, БЕРГЭЭ ӨӨРЕН

ХОВАР ЭРТИНЕЛЕРИВИС ТУРДА...

КЕЛИР ҮЕЖЕ БҮЗҮРЕЛ-БИЛЕ

“Ыт ишпес ажыг суг” деп араганы мерген угаанныг өгбелеривис чиге сөглээн. Бачыттыг ол “ажыг сугдан” качыгдап, ооң бак салдарынга алыскаш, амыдырал-чуртталгазы буурап, ажы-төл, өг-бүлезинден чарылган улус кайы хөй болгай.

АЙДЫС КЫРГЫС: «МЭЭҢ КҮЗЕЛИМ – НЕРВ ААРЫГЛАРЫН ЧАА АРГАЛАР-БИЛЕ ЭМНЭЭРИ»

Республиканың 1 дугаар эмнелгезинге Айдыс Кыргыс невролог эмчилеп ажылдаа-ла август айда таптыг-ла 2 чыл болур. Медицина ажылдакчызының хүнүн таварыштыр аныяк специалистиң ажыл-ижин номчукчуларга со­нуургадыр-дыр бис.

ТЕРГИИН ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ

Чечек Михайловна Бавуу ажыл үезинде.

Эмчиге бүзүрел – эң-не үнелиг эм

(Б.Е. Вотчал)

 

КАДЫКТЫ - БОЙДУС-БИЛЕ

Бодум аныяк эмчи үемде Ак-Довурактың уруглар эмнелгезинге ажылдап тургаш, оглу сугга дүже берген бир та­ныырым улуска таваржы бээримге, «бажыңче кириңер, кириңер» – дээрге, кире берген мен. Ынчан 3 харлыг оглум база чедип алгаш чораан мен.

Страницы