1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

УС-ШЕВЕР ЭМЧИ

Аргыттынар, даараныр, ус-шевер херээженнерни улус «Удазынга орааш­пас» дижир. Мен база силерге чогаадыкчы салым-чаяанныг, «удазынга ораашпас» уран кыс Шончалай Хертекти таныштырайн.

"ЧАДАГАН" - ТООЛЧУРГУ ШИИ

АЛТАЙ ТЕАТР - ТЫВАДА

ОЙНАП БЕРЕМ, ХӨГЖҮМЧҮ

ЧОНУМ, ӨӨРҮМ ЧОРГААРАЛЫМ

Дандар Сарыгларның ырлаар салым-чаяаны, хөгжүмге сонуургалы чажындан-на эгелээн.­ Ол кырган-ачазының каргы­раалаарын, кырган-ава­зының инек саап олургаш ырлаарын бичиизинден тура дыңнап өскен. 

УРАН ЧҮҮЛДҮҢ ЧЕЛЭЭЖИ - 2017

ЧОГААДЫКЧЫ АЖЫЛЫ КЫЗЫГААР ЧОК

АЛДЫН ҮННҮГ ЫРААЖЫ

ГЕНЕРАЛ ХАЛИЛОВТУҢ СЫЛДЫЗЫ

КОНКУРСТУҢ ТҮҢНЕЛДЕРИН ҮНДҮРГЕН

Эрткен субботада Кызылда уругларның ойнаарактар театрын­га республиканың журналистериниң «Агальматолитовое перо – 2016» деп конкурстуң түңнелдерин үндүрүп, ооң тиилекчилерин шаңнап мактаан. 

ХӨӨМЕЙ, СЫГЫДЫ-БИЛЕ АЛДАРЖААН

КЫШ ТААРЫМЧАЛЫГ БАЙДАЛДА ЭРТИП ТУРАР

СОЛУН АЖЫЛЫ БЕРГЕ ЧОРДУ

Мен үжен ажыг чыл дургузунда тыва радио­га ажылдап келдим. Автор­ларның үнүн бижидер, колдуунда үн-биле ажылдаар, чу­гаа культуразы сайзырадыр мергежил болур.

ЮБИЛЕЙЛЕР-БИЛЕ ЭЛБЕК ЧЫЛ БОЛГАН

ТР-ниң культура сайыдының оралакчызы Марьятта Бадыргы-биле Чаа чыл бүдүүзүнде Тывада культура адырының ажыл-чорудулгазының дугайында чугаа­лаштым.

ТЫВА ХЕВИМ - ЧОРГААРАЛЫМ

Страницы