1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

ТЫВА: ЧҮС ЧЫЛДЫҢ ЧАҢЧЫЛДАРЫ

Делегей чергелиг фото-делгелге

АЗЫРАП КААН АВАЙЫМНЫ...

Фестивальдан репортаж

АЗЫРАП КААН АВАЙЫМНЫ...

ТЫВА, АЛТАЙ ТЕАТРЛАР ДЕЛГЕРЕЗИН!

ТЫВА КУЛЬТУРА КРАСНОЯРСКИДЕ

ТЫВА ТЕАТР ЭСТАФЕТАНЫ ХҮЛЭЭП АЛЫР

ЧИДИГ ИНЕ БҮРҮЛЕРЛИГ, ЧИҢГИР НОГААН ШИВИЖИГЕШ...

ИЕГЕ ТУРАСКААЛ

"ДӨРТ ЧЫЛ ЭРТИ, САКТЫ БЕРДИМ..."

УЛУГ-ХЕМЧИЛЕР АМ БАЗА ТЕРГИИДЭЭН

Улуг-Хемден “Дембилдей” бөлүү IV Бүгү-российжи ниити ыры (хор) фестивалынга дээди шаңналга төлептиг болган.

"ТЫВА МАРШТЫҢ" ДЕВИИ-БИЛЕ...

Халиловтар шаңналды Саян Салчакка тыпсып турары.
 

K-POP - АМГЫ ҮЕНИҢ ХӨГЖҮМ КУЛЬТУРАЗЫ

Эрткен неделяда амгы үениң Мурнуу Көрей киноларга болгаш к-pop культурага ынак кызылчыларга кедергей онза болуушкун болган. Тывага бир дугаар көрей кино болгаш K-pop культура фестивалы болуп эрткен.

МАГАДАП КӨРДҮВҮС

ЫРЫ-ХӨГЖҮМ ЧОГААДЫП...

ТЫВАНЫ МОСКВАГА ТӨЛЭЭЛЭЭР

Ноябрь 10-да Москваның төп делгелге шөлүнге аныяк дизай­нерлерниң XII делегей чергелиг “Русский силуэт” мөөрейинге Тывадан бир дугаар аныяк дизайнер киржир. 

ДОРААН-НА ТАНЫП КАГДЫВЫС

Октябрьның 11-де Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театры көрүкчүлеринге 83-кү сезонунуң көжегезин ажыткан. 

Страницы