1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

ҮНҮВҮС БЕРЭЭЛИҢЕР!

ЁЗУЛУГ КУЛЬТУРА ОДАА БОЛДУРАР

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол эрткен чылдың төнчүзүнде Каа-Хем кожууннуң админис­тра­тивтиг төвү Сарыг-Сеп суурга эрткен культу­ра болгаш уран чүүл ажыл­дак­чыларының съездинге ки­ришкен. 

ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

КАРГЫРАА, ХӨӨМЕЙИ-БИЛЕ ЧОННУ КАЙГАТКАН

С.К. Шойгу фестивальды ажыдып тур.
 

ТЕРГИИН АНСАМБЛЬ УДУРТУКЧУЗУ

ЭНЕ-САЙНЫҢ ЧАҢГЫЗЫ

БУРУН ТӨӨГҮЖЕ ШЫМНЫП КИРЭЭЛ

ҮНДЕЗИН КУЛЬТУРА ТӨВҮНҮҢ ҮНҮ

Октябрь 21-ниң №124 “Шын” солунга “Ажылче – тыва хептиг” деп эгеге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чонга кыйгырыын парлаан. 

КАДЫ ТУРГУСЧУР БИС

Сентябрь 15-те Ба­рыын-Хемчик кожууннуң Ак сумузунга көдээ Культура бажыңын байырлыг байдалда ажыткан. Рес­публиканың Чазааның Тө­левилел офизиниң «10 культура одаа» деп программазынга дүүштүр туткан бирги Культура бажы­ңынга ол хамааржыр. 

ХӨӨМЕЙНИҢ КАВАЙЫ - ТЫВА

Август байырлалдар-биле элбек ай болган. Оларның аразында эң-не онзагай, көрүштүг, бедик деңнелге эрткен байырлал — делегей чергелиг II «Азия төвүнде Хөөмей» фес­тивалы.

"ХОВУНУҢ АЯЛГАЛАРЫ"

Тос-Булактың Өг хоорайжыгажынга Наадым байырлалынга тураскааткан Тываның даараныр ус-шеверлер эвилелиниң кежигүннериниң улусчу аян-хевирге быжып даарааны «Ховунуң аялгалары» деп тыва идик-хептиң көрүлдези болуп эрткен. 

"АЗИЯ ТӨВҮНДЕ ХӨӨМЕЙ"

Август 14-түң хүнүнде Азия төвүнүң девискээринде «Хаанның аңнаашкыны» тураскаалының чанынга ийи дугаар болуп эртип турар бүгү делегей чергелиг «Азия төвүнде хөөмей» фестивальдың байырлыг ажыдыышкыны болган.

ТЫВА БАЛЕТТИҢ СЫЛДЫЗЫ

САЛГАЛДАРЫ УЛАМЧЫЛААН

РОССИЯНЫҢ БОЛГАШ ТЫВАНЫҢ УЛУСТУҢ ЧУРУКЧУЗУ

Страницы