1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

ДАГЛЫГ ТЫВАМ МАЛЧЫННАРЫ

Күш-ажылдың кижилери

ДАГЛЫГ ТЫВАМ МАЛЧЫННАРЫ

ТЫВЫЗЫКСЫГ ТЫВА ӨГЛЕР

Наадым-2019

ХООЛУЛУГ ХОЮМ ЭЪДИ

Наадым-2019

КҮШ-АЖЫЛДЫҢ КИЖИЗИНГЕ АЛДАР!

КҮШ-АЖЫЛДЫҢ 

Наадым-2019

НААДЫМ – 2019 МААДЫР ИЕНИҢ САЛГАЛЫ

“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилели Тываның ат-алдарлыг малчыннарының хоочун салгалдары биле аныяк салгалдарының аразында харылзааны тударынга база улуг ужур-д

КЕЛИР ҮЕНИҢ МУҢЧУ МАЛЧЫННАРЫ

“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилел

АЛДЫН ИНЧЕЕКТИҢ ЭЭЗИ

Эрзин кожууннуң Наадымындан репортаж
АЛДЫН ИНЧЕЕКТИҢ ЭЭЗИ

«ДАЛАЙ» АКВАФЕРМАЗЫНДА

Тываның шапкын хөгжүлдези

«ДАЛАЙ»  АКВАФЕРМАЗЫНДА

ҮШ-ТОКПАКТЫҢ МАЛЧЫННАРЫ

Ада-өгбелеривистен дамчып келген ажыл-иш – мал малдаарынга сонуургалдыг аныяктар бедик көдүрлүүшкүн-биле “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелге киржип турар.

УЛУГ-ХЕМНИ САКТЫРЫМГА, УРУК ДУРТУ ЧЫТКАН ЫШАШ

«Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» төлевилелдиң ачызында 659 ажы-төлдүг
313 өг-бүле амыдырал-чуртталгазын экижидип алыр аргалыг болган.

ЭРТЕМГЕ ҮНДЕЗИЛЕП ЧОРУДАР

ТЫВА ХОЙНУҢ КУДАРАНЧЫГ САЛЫМЫ

ЧЕДИ-ХӨЛДҮҢ МАЛЧЫНЫ

Чеди-Хөл кожуунда эрес-кежээ, кызымак­кай ажылы-биле эки түңнелдерни чедип ап чоруур малчыннарның бирээзинге Элегес сумузундан Айдыс Чамыяң хамааржыр. 

ТӨРЭЭН ЧЕРИМ САЙЗЫРАЗЫН

Аныяк араттар Ай-Кыс Чонданова биле Шогжаан Ыйма-Серен.
 

Страницы