1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

АК-КӨК ДЭЭРНИҢ ТЫВАЛАРЫ

Шагааны ачылыг, ыдыктыг Цэнгэлдиң, эът­тиң кезии, сөөктүң сыйыы, ханывыстың дамдызы болган ха-дуңма чонувус-биле уткуп байырлаар аас-кежиктиг болдум. 

Рубрика: 

ДЕМНИГ АЖЫЛ БҮДҮНГҮР

Рубрика: 

КЫДАТ ТЫВАЛАРЫ

Кыдатта тываларның ниити саны 3000 хире кижи. Чамдык төрел бөлүктерни кайы чонга хамааржыры билдинмес, ынчангаш тывалар санын чарт түң-биле үндүрери берге айтырыг болуп бо хүннерге чедир ынчаар артып турар. 

Рубрика: 

ПЕНСИЯНЫ - БОДУ

Рубрика: 

МООЛДУҢ ТЫВАЛАРЫ

Рубрика: 

ЧОЛААЧЫЛАРГА ЧАА ЧЫЛДЫҢ "БЕЛЕКТЕРИ"

Тываны дугуй кырында республика дижир. Шынап-ла ындыг, респуб­ликада чаңгыс-ла автотранспорт – машиналар. “Демир аъттар­ның” ээлерин келир 2019 чылда кандыг “белектер” манап турарын көрүп көрээлиңер.

Рубрика: 

КАЪТТАНГАНЫ-ЛА ДЭЭРЕ

Рубрика: 

ЭНЕРЕЛ СЕТКИЛДИҢ ОРУУ

Рубрика: 

АШТАП ЧОРУУР АЖЫ-ТӨЛДҮ ООДА ТОТТУРУП АЛЗА

Рубрика: 

БУЯН КЫЛЫРГА, ЧҮС МУҢ КАТАП ЭГЛИП КЕЛИР

Рубрика: 

"ДӨГЭЭЖИЛЕР" ЭЭ КӨРНҮРҮН ДИЛЕП ТУРАР

Рубрика: 

АЖЫГЛАЛЧЕ КИИРГЕН

ТР-де хөй аал чурттаар бажың­нарның капитал септелге­зиниң саа­­рылгага хамаарышпас фондузу тургустунганындан бээр 3 чыл ажа берген. Фонд септелге ажылдарынга чаа технологияларны ажыглап турар.

Рубрика: 

ШЫҢГЫЫ ХАЙГААРАЛГА АЛЫР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле эрткен аппарат хуралында, республикада чылыг сезонунуң дугайында чугааны чоруткан. Хурал муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференция харылзаалыг эрткен. 

Рубрика: 

НАЙЫСЫЛАЛ, САЙЗЫРА-ЛА

«Чаңгыс демниг Россия» партияның эгелекчи саналы-биле 2017 чылдан эгелеп чуртта «Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин тургузары» федералдыг төлевилел боттанып эге­лээн. Ук төлевилел 2022 чылга чедир уламчы­лаар.

Рубрика: 

Айтырыг-харыы

Проживаю в Монгун-Тайгинском кожууне, воспитываю двоих детей. Будет ли по новому законопроекту повышен пенсионный возраст у женщин, родивших двух и более детей и проживающих в районах Крайнего Севера?
(Алина Чылба-оол, 43 года)

Рубрика: 

Страницы