1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

ЧАА БАЖЫҢНЫГ БОЛДУМ

ЧАА БАЖЫҢНЫГ БОЛДУМ

Рубрика: 

ТООРУКТУГ ДОЛГАЙ ТАҢДЫМ...

Бай оранывыс кежии

 

Рубрика: 

САЙГЫЛГААННЫГ ОРУК АЖЫТТЫНГАН

 

Рубрика: 

2019 чылда хамаатыларга үндүрүг төлевес дыштанылгалар

2019 чылда хамаатыларга үндүрүг төлевес дыштанылгалар

Рубрика: 

2019 чылда хамаатыларга үндүрүг төлевес дыштанылгалар

2019 чылда хамаатыларга үндүрүг төлевес дыштанылгалар

Рубрика: 

ЭКИ ЧУРТТАЛГА ЧҮГЛЕ БОТТАН ХАМААРЖЫР

Рубрика: 

"СААР ИНЕКТИ" КАЙДА БАГЛАП КААНЫЛ?

Рубрика: 

АЖЫЛ ЧОКТАРНЫ ХААРА ТУДАР

Рубрика: 

В. ПУТИН: ЯДЫЫ БАЙДАЛДЫ АЖЫП ЭРТЕР

Хүндүлүг коллегалар!

Рубрика: 

СТРАТЕГТИГ СОРУЛГАЛАРНЫ БОТТАНДЫРАР ДЭЭШ

Февраль 20-де Рос­сия­ның Президентизи Владимир Путин Федералдыг Хуралга Айыткалды кылган. Чурттуң Баштыңының Айыт­ка­лының допчулалын солун­нуң бөгүнгү үн­дүрүлгезинге парлаар-дыр бис.

Рубрика: 

АК-КӨК ДЭЭРНИҢ ТЫВАЛАРЫ

Шагааны ачылыг, ыдыктыг Цэнгэлдиң, эът­тиң кезии, сөөктүң сыйыы, ханывыстың дамдызы болган ха-дуңма чонувус-биле уткуп байырлаар аас-кежиктиг болдум. 

Рубрика: 

ДЕМНИГ АЖЫЛ БҮДҮНГҮР

Рубрика: 

КЫДАТ ТЫВАЛАРЫ

Кыдатта тываларның ниити саны 3000 хире кижи. Чамдык төрел бөлүктерни кайы чонга хамааржыры билдинмес, ынчангаш тывалар санын чарт түң-биле үндүрери берге айтырыг болуп бо хүннерге чедир ынчаар артып турар. 

Рубрика: 

ПЕНСИЯНЫ - БОДУ

Рубрика: 

МООЛДУҢ ТЫВАЛАРЫ

Рубрика: 

Страницы