1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ТӨӨГҮЗҮ, ХӨГЖҮЛДЕЗИ, ЧЕДИИШКИННЕРИ

Рубрика: 

ТИИЛЕКЧИ КИЖИНИҢ МӨЗҮ-БҮДҮЖҮ ЫНДЫГ БОЛУР

Рубрика: 

ААС-КЕЖИК БАЗА УЛУГ ХАРЫЫСАЛГА

Рубрика: 

КОЖУУН ХҮРЕЖИ

Шүүлген мөге Белек-Байыр  Мандал-биле үжүүрлешкен мөге Ахмед Чаймаа.
 

Рубрика: 

ТЫВА АЪТТАР ЭРТИП-ЛЕ ТУРЗУНАМ!

Рубрика: 

ДӨРТ КҮРҮНЕНИҢ КОМАНДАЛАРЫ АЗИЯ ТӨВҮНДЕ

Россияның Камгалал яамызының төлээлери, Тыва Чазактың удуртукчулары. 

 

Рубрика: 

АЙДЫҢ ОТЧУРЖАП ШҮҮЛГЕН

Кызылдың «Хүреш» стадионунга Наадым ба­йырлалынга тураскааткан тыва хүрешке республика чемпио­нады Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Дээ­ди Хуралдың Даргазы Каң-оол Давааның байыр чедириишкиннери-биле эгелээн.

Рубрика: 

СЕРГЕЙ ШОЙГУНУҢ КУБОГУ ДЭЭШ

Июнь 28-тен июль 1-ниң хүн­неринде кайгамчыктыг көктүг-шыктыг “Хүреш” стадионунга Рос­сияның камгалал сайыды С.К.

Рубрика: 

ХЕВИС КЫРЫНДА ИЗИГ-ИЗИГ...

Россияның Камгалал сайыдының Кубогу дээш спортчу хүрешке Бүгү-ар­мейжи маргылдаалар «Хүреш» стадионда дүүн эгелээн. Маргылдаада российжи армияның шериг округтарының спортчулары киржип турар.

Рубрика: 

ЧАРЖЫП, ЭШТИП, ШЫДЫРААЛААН...

Тес-Хемниң  хоочуннар командазы.

Июнь – чайның чылыг үези болгаш чүнү-даа кылырынга кончуг таарымчалыг ай. Бо айның ортан үезинде найысылалда 5 чыл стадио­нунга 50 хардан өрү назылыг хоочуннар аразынга спортчу хемчеглер дыка солун эрткен.

Рубрика: 

БАШТАЙГЫ ЧЕДИИШКИННЕР

Июнь 15-те бут бөмбүүнге делегей чемпионадының ажыдыышкыны Лужники стадионунга болган. Аңаа 70 ажыг муң көрүкчүнүң сонуур­галын хаара тудуп, хей-аъдын көдүрүп, Россияның командазы Саудов Аравияның командазын 5 биле 0 кылдыр утканын билир бис.

Рубрика: 

5 : 0 - РОССИЯНЫҢ АРЫГ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Июнь 14-те Москвага ат-сураглыг «Лужники» ста­дионга футболга делегей чемпионадының ажыдыышкыны болган. Бут бөмбүүнүң бо кайгамчык байырлалының ажыдыышкынын сезен муң көрүкчүлер көрген. Делегейниң дыка хөй чурттарының бирги удуртукчулары аңаа олурушкан.

Рубрика: 

КУБОК ТӨП ШЕРИГ ОКРУГУНДА

Азияның төвүнге июнь 3-9 хүннеринде эрткен «Ше­риг авточарыш-2018» Бүгү-армейжи маргылдаа неделяның онзагай бо­лууш­куннарының бирээзи болган.

Рубрика: 

ПАВЕЛ САГДЫ РОССИЯ ЧЕ5ПИОНУ

Республиканың “Олимп” олим­пийжи курлавырлар спорт шко­лазының сургуулдары Россия болгаш делегей чергелиг хос­туг хүреш, дзюдо, кикбоксинг маргылдааларынга шаңналдыг черлер алыры чаңчыл болган.

Рубрика: 

ЧАА-ХӨЛ ОГЛУ ШҮҮЛГЕН

Эзилерниң девии.
 

Рубрика: 

Страницы