1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ТИИЛЕЛГЕ - БОДАЛДЫҢ ҮРЕ-ТҮҢНЕЛИ

Рубрика: 

ЭРЕС КАРА-САЛ ШҮҮЛГЕН

Февраль 3-те найысылал Кызылда «Херел» спорт залынга Шагаа байырлалынга тураскааткан Тываның эң шыырак мөгелериниң бирги чери дээш, Шагаа хүрежиниң чемпиону ат дээш  хүреш маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа 114 улуг база аныяк мөгелер киришкен.

Рубрика: 

"СПОРТЧУ ЭЛИТА - 2018"

Декабрьның 18. Улусчу чогаадылга төвү. Республиканың күш-культура болгаш спорттуң тергииннеринге алдар болдурган «Спортчу элита-2018» байырлалы. 

Рубрика: 

УНИВЕРСИАДАНЫҢ ОДУН ТЫВАГА УТКААН

Рубрика: 

ЭРЕС-КАШПАГАЙЛАР ИЛЕРЭЭН

Тываның Бокс федерациязының даргазы Шолбан Дандар биле Анжелика Куулар.
 

Рубрика: 

ТӨӨГҮЗҮ, ХӨГЖҮЛДЕЗИ, ЧЕДИИШКИННЕРИ

Рубрика: 

ТИИЛЕКЧИ КИЖИНИҢ МӨЗҮ-БҮДҮЖҮ ЫНДЫГ БОЛУР

Рубрика: 

ААС-КЕЖИК БАЗА УЛУГ ХАРЫЫСАЛГА

Рубрика: 

КОЖУУН ХҮРЕЖИ

Шүүлген мөге Белек-Байыр  Мандал-биле үжүүрлешкен мөге Ахмед Чаймаа.
 

Рубрика: 

ТЫВА АЪТТАР ЭРТИП-ЛЕ ТУРЗУНАМ!

Рубрика: 

ДӨРТ КҮРҮНЕНИҢ КОМАНДАЛАРЫ АЗИЯ ТӨВҮНДЕ

Россияның Камгалал яамызының төлээлери, Тыва Чазактың удуртукчулары. 

 

Рубрика: 

АЙДЫҢ ОТЧУРЖАП ШҮҮЛГЕН

Кызылдың «Хүреш» стадионунга Наадым ба­йырлалынга тураскааткан тыва хүрешке республика чемпио­нады Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Дээ­ди Хуралдың Даргазы Каң-оол Давааның байыр чедириишкиннери-биле эгелээн.

Рубрика: 

СЕРГЕЙ ШОЙГУНУҢ КУБОГУ ДЭЭШ

Июнь 28-тен июль 1-ниң хүн­неринде кайгамчыктыг көктүг-шыктыг “Хүреш” стадионунга Рос­сияның камгалал сайыды С.К.

Рубрика: 

ХЕВИС КЫРЫНДА ИЗИГ-ИЗИГ...

Россияның Камгалал сайыдының Кубогу дээш спортчу хүрешке Бүгү-ар­мейжи маргылдаалар «Хүреш» стадионда дүүн эгелээн. Маргылдаада российжи армияның шериг округтарының спортчулары киржип турар.

Рубрика: 

ЧАРЖЫП, ЭШТИП, ШЫДЫРААЛААН...

Тес-Хемниң  хоочуннар командазы.

Июнь – чайның чылыг үези болгаш чүнү-даа кылырынга кончуг таарымчалыг ай. Бо айның ортан үезинде найысылалда 5 чыл стадио­нунга 50 хардан өрү назылыг хоочуннар аразынга спортчу хемчеглер дыка солун эрткен.

Рубрика: 

Страницы