1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

ЭКИ ТАЛАЖЕ ЭРГИЛИП ТУРАР

Рубрика: 

ХӨГЖҮЛДЕНИҢ БУРУНГААР БАЗЫМЫ

ХӨГЖҮЛДЕНИҢ БУРУНГААР БАЗЫМЫ

Рубрика: 

ТЫВА - ИНВЕСТОРЛАРГА БИЛДИНГИР РЕГИОН

XVI Красноярскиниң экономиктиг шуулганы март 28-30 хүннеринде эртен. Аңаа тос муң хире аалчы киришкен. Оларның аразында российжи бизнестиң лидерлери, эрге-чагырга органнарының төлээлери, делегейниң 30 ажыг чурттарындан болгаш 60 субъек­тиден эксперттер, 350 спикер. 

Рубрика: 

ОЛАРНЫ КҮШ-АЖЫЛ КААСТАП ЧОРУУР

Рубрика: 

ӨГ-БҮЛЕЛЕРНИ ДЕТКИИР НЕМЕЛДЕ ХЕМЧЕГЛЕР ДУГАЙЫНДА

Рубрика: 

КЫЗЫЛ - РЕСПУБЛИКАНЫҢ КӨРҮНЧҮҮ

Рубрика: 

ШАГААНЫҢ ЧИГИРЗИГ БЕЛЭЭ

Рубрика: 

САЙЗЫРАҢГАЙ ҮЕНИҢ БҮДҮРҮЛГЕЗИ

Рубрика: 

НАРЫН ХЕМНИҢ ЭРИИН ДУРГААР...

Моол-биле кызыгаарлашкак кыдыг-кызыгаар Эрзин кожууннуң төвүнден 3 километр черде турар Сарыг-Булуң сумузу эвээш санныг чурттакчылыг, бичии суурларга хамааржыр. 

Рубрика: 

БИСКЕ ХЕРЭЭ БАР БЕ?

Рубрика: 

"АЛДЫН ХОЛДУГ" АДАШКЫЛАР

Владимир Куулар чазап алган аптаразын көргүзүп тур.
 

Рубрика: 

ХООР-САРЫГ ЧИҢГЕ-ТАРАА

Мира Кыргыс хеймер уруу Чойгана-биле тараа хооруп тур. 
 

Рубрика: 

ЭРГЕ-АЖЫЫНЫҢ КАМГАЛАЛЫНДА

Ноябрь 29-та Тыва Рес­публикада сайгарлык­чы­­ларның эрге-ажыын кам­галаар бүрүн эргелиг тө­лээ­ниң чанында Хөй-ниити чөвүлелиниң хуралы болган. 

Рубрика: 

ТРАНЗИТ АВТОМОБИЛЬ ОРУУН АЖЫДАР

Федералдыг орук аген­ти­лелиниң Красноярск хоо­райда “Енисей” автоорук эргелелиниң начальниги Сер­гей Аникин бо чылдың сеп­телге ажылдарының түң­нелдерин болгаш 2019 чылда кылыр ажылдарның планы-биле таныштырган.

Рубрика: 

ХЛЕБ - КОЛ ЧЕМИВИС

 Кочетов сумузунда 2009 чылда ажыттынган пекарня амданныг хлеви-биле чурттакчыларны бөгүн-даа өөртүп турар. 

Рубрика: 

Страницы