1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АДАЛАР ХҮНҮНГЕ ТУРАСКААТКАН

«ТӨГЕРИК СТОЛ»

Ноябрь 20-де бистиң республикага Адалар хүнүн демдег­лээр. Кызыл хоорай мэриязының  культура, спорт болгаш аныяктар политиказының департаментизи бо хүнге уткуштур организастап чорудар хемчеглер планын бады­лаан. Ол план езугаар Ноябрь 17-де 14 шакта Кызылдың экономика болгаш эрге-хоойлу техникумунга Адалар хүнүнге тураскааткан «Быжыг өг-бүле – бүзүрелдиг келир үевис» деп темага «Төгерик столду» эрттирер. Аңаа ТывКУ-нуң башкызы О.Д. Тапышпан «Быжыг өг-бүле – бүзүрелдиг келир үевис» деп илеткелди кылыр. Төгерик столдуң ажылынга Тываның Камбы-лама эргелелинден Буян башкы, Кызыл хоорай Епархиязының аныяктар-биле ажыл чорудар килдизиниң начальниги А.И.  Дулевич, Кызыл хоорай мэриязының өг-бүле болгаш уруглар килдизиниң начальниги А.М. Монгуш болгаш өске-даа сонуургалдыг кижилер киржир.
 
 
АДАЛАР СПАРТАКИАДАЗЫ
 
Ноябрь 18-те 10 шакта Кызылдың Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинге хоорайның шилиндек команда­ларының аразынга Адалар спартакиадазы болур. Ол-ла хүн 15 шакта солагай талакы дачаларга наркотиктерге удур федералдыг хайгаарал албанының ажылдакчыларының киржилгези-биле «Өлүмнү кайда садып турарын дыңнат» деп Бүгү-россия акциязын эрттирер. А ол хүн кежээ 18 шакта «Найысылал» арт-төпке Кызыл хоорайда чурттап турар интернационалчы өг-бүлелер аразынга «Интернацио­налчы өг-бүле – езу-чаңчылдарның белдири» деп мөөрей эгелээр. Мөөрейни «Мээң өг-бүлем», «Эң салым-чаяанныг болгаш чогаадыкчы өг-бүле», «Өг-бүлевистиң ынак чеми» деп номинация­ларга түңнээр.
 
КЫШКЫ СЕЗОННУҢ АЖЫДЫЫШКЫНЫ
 
Ноябрь 19-та, субботада ,12 шакта Тайга станциязынга кышкы сезоннуң ажыдыышкыны болур. Аңаа ТР-ниң Дээ­ди Хуралының депутаттары, Кызыл хоорай мэриязының харыысалгалыг ажылдакчылары, ат-сураглыг спортчулар болгаш хаак спортунга ынактар киржип, спортчу маргылдааларга болгаш оюн-тоглааларга күжүн шенежирлер.
 
БАЙЫРЛЫГ КОНЦЕРТ
 
Ноябрь 20-де, улуг-хүнде, 15 шакта Кызылдың «На­йысылал» арт-төпке Адалар хүнүнге тураскааткан ба­йырлыг концерт эгелээр. Аңаа хоорайның культура албан черлериниң артистери-биле кады салым-чаяанныг адалар өг-бүлелери, уруглары-биле концерт номерлерин бараалгадыр. Солун концертче Кызыл хоорайның хүндүлүг хамаатыларын, албан организацияларда ажылдап турар адаларны чалаан.
   Бистиң корр.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.