1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АДА-ИЕЛЕНИҢ КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ

ИЙИ БУДУ, ИЙИ ХОЛУ ҮЖҮП ДОҢГАН
 
Тыва Республиканың Өг-бүле болгаш уруг­лар херектериниң талазы-биле агентилели кыштың соогунда ада-иелерни ажы-төлүнге хамаарыштыр кичээнгейлиг болгаш харыысалгалыг болурун кыйгырып турар.
Чүл дээрге республиканың бир школазының 8 «б» клазының өөреникчизи Юра Монгуш (адын өскерткен) декабрь 3-4 хүннеринде чыжыргана чыып чоруп тургаш, ийи будунуң таваңгайларын үжүдүп алган.
Оол хөй ажы-төлдүг, орулгазы чегей өг-бүледе чурттап турар. Авазы Мира Анатольевна «Вика» деп хуу садыгда ажылдап турар, ачазы чок. Ооң чугаазындан алырга, оглу суббота хүнүнде чыжыргана чыыр дээш бажыңындан үнген, аза бергеш, дүне арыг иштинге хонган. Чүгле улуг-хүнде дүъш үезинде доңган-дожааны хөлчок, садыгга чедип келген.
Авазы оглунга изиг шай ижирткеш, дежурный эмчиже долгаан. Ол эмчи оолду кожуун эмнелгезинче чорударын сүмелээн. Ооң соонда ийи авашкы достунуп чорааш, кожуун эмнелгезинге четкеннер…
База бир таварылга. 11 айлыг чаш оол бо соокта даштыгаа херим иштинге үңгеп турган. Эртип чыткан кижи көрүп кааш, «Дүрген дуза» долгапкан. Оолдуң авазы ажылдап чоруурда, уругларын угбазынга чагып каан. Ол аразында угбазы өске төрелиниң уругларын көөр дээш халып чоруй барган. Yш харлыг Начын биле 11 айлыг дуңмазы черде бажыңга ээн артканнар…
Амгы үеде чаштың байдалы чүгээр. Ооң ийи холу, ийи дискээ, таваңгайлары үжүп доңган. Авазының эмиин­ ээп, чемненип турар, эмнээшкинни эки эртип турар.
Хүндүлүг ада-иелер! Тываның чурттакчылары! Соок-чарда ажы-төлүңерни хайгаарап көрүңер, харыысалгаңар кошкатпаңар, ээн кагбаңар, ыңай-бээр ырадыр чоргуспаңар!
Бистиң корр.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.