1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АДА-ЧУРТ МААДЫРЛАРЫНГА МӨГЕЙИГ

Кыштың баштайгы айының 9-туң хүнүнде хүндүскүнүң 12 шакта рес­публика найысылалының Тиилелге шөлүнге онзагай байырлал болган. Ол дээр­ге Россияның Ада-чурт Маадырларының хүнүнүң байырлалы-дыр. Ол хүннү 2007 чылда РФ-тиң Күрүне Думазы «Ада-чурттуң Маа­дырларының хүнү» деп доктааткан. 
Кызылдың Тиилелге шө­лүнге болган митингини Ты­ва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы Аяс Чудаан-оол ажыдып, аңаа келген эрге-хоойлу органнарының, суд приставтарының, национал гвардияның, Президентиниң кадет училищезиниң, респуб­ликаның кадеттериниң школа-интернадының болгаш аныяктар шимчээшкининиң оолдар, кыстарынга байырын чедирген. 
Ол хүн даштын агаарның соогу 20 градус ажып-даа турган болза, митингиге киришкеннер шериг езу-биле чыскаалып алгаш, Ада-чурт камгалакчыларының мөңге оду хып турар тураскаалының баарынга гирляндыларны, дириг чечектерни салгаш, мөгейигни кылганнар. 
Россияның Ада-чурт Маа­дырларының хүнүн демдег­лээриниң байырлалы 1769 чылда Екатерина II императрицаның чагыргазының үезинде тывылган. Ол ынчан бурганчаан, ыдыктыг Георгий Победоноцтуң орденин тургускан. 
Ол орден-биле Россия им­периязының дайын-чаага эң-не шылгараан Маадырларны шаңнап-мактап турган. Орден 4 чадалыг.  Ооң эң-не улуу I чада. Ол орденниң шупту 4 чадазының эдилекчилери бүгү делегейге чүгле 4 кижи турган. Оларның аразында орус полководчулар М.И. Кутузов биле М.Б. Барклай-де-Толли. 
Ооң соонда ол дээди шаң­налды Совет Эвилелиниң Маа­дырларының, Россия Феде­рациязының Маадыр­ларының «Алдын сылдыстары» солаан. Ол бедик шаңнал­дарга бистиң чаңгыс чер-чурт­тугларывыс Хомушку Намгаевич Чүргүй-оол, Түлүш Балданович Кечил-оол болгаш Россияның Маадырынга армия генералы, Россия­ Федерациязының Камгалал яамызының удуртукчузу Сергей Күжүгетович Шойгу төлептиг болганнар. 
Владимир ЧАДАМБА.  
Авторнуң тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.