1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Ажыктыг сүмелер

 
           Бо чылын мурнунда чылдарда дег кат-чимис, тоорук элбек болганындан, кат чыгбаан, кат чивээн кижи чок-ла боор. Көк-кат, инек-караа, малина, честек-кат, кызырак-кат, кызыл-кат дээш, оон-даа хөй кат-чимистерниң вареньелерин өреге бүрүзү хайындырып алган, чип турар боор дээрзинге черле чигзинмес мен.
          Черле ынчаш бистиң тыва чонувус шаг-шаандан тура чер-чуртувустуң кат-чимизин, тооруун, маңгырзын-согуназын чыып чип, аржаан кара-суглары-биле суксунувус хандырып чурттап келген бөдүүн чон болгай бис. 
                                                                                   КӨК-КАТ
 Көк-­кат кижиниң организмин эң-­не чедимчелиг витаминнер, бүдүмелдер­-биле чемишчидер бедик шынарлыг. Ол микро болгаш макроэлементилер­биле байлак: марганец, калий, железа, фосфор, сера, мед, цинк болгаш хром. Көк­-катты үргүлчү чип, ону чемге ажыглап турарга, карактың көөрү экижиир, кырыычал, уттуучал болбас, чүрек аарыгларын экижидер, халдавырлыг аарыглардан камгалаар, ханның чигирин чурумчудар дээш, оон­даа хөй эки шынарларлыг.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.