1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АЖЫЛ АДАКТАЛГАН

Кызылда чаа туткан 4 сылдыстыг «Эне-Сай» аалчылар бажыңы кажан-на ажыттынар ирги деп кызылчылар болгаш ооң аалчылары четтикпейн манап турары чугаажок. Чүгле бо эвес, хоорайда ажыглалга кирер өске-даа тудугларның дугайында «Шын» солунга доктаамал чырыдып, тудуг ажылдарының  канчаар чоруп турарының дугайында хыналдага ап келгенин номчукчулар сактыр боор.
«Эне-Сай» аалчылар бажыңын «Benkons Group Azerbaijan” деп азербайджан фирма тудуп турарын сагындырып каалы.     
“Ам ийи ай болза, шуут ажыглалга кии­рип­тер бис. Тудугнуң иштики шеверлел ажылдары кончуг саадап тур. Бистиң-биле керээлиг ажылдап келген чамдык шеверлекчилер ажылын шынарлыг кылбас-тыр. Ону өске улуска катап кылдырар апаар. Ындыг-даа болза бо хүннерге чедир аалчылар чурттаар 108 өрээл, ресторан, эштир бассейн, SPA-салон, эң адаккы каътта подвалда автомашина тургузар гараж белен” – деп, тудугнуң директору Шариф Гаджиев чугаалап турар.
Амгы үеде ында Новосибирск, Абакан хоорайдан келген тускай мергежилдиг ажылчыннар аалчылар чурттаар өрээлдерде улуг көрүнчүктерни, шала кырының тускай шывыг­ларын чадып ажылдап тура­рын Шариф Гаджиев меңээ көргүстү. Бир тыва оол лифт кылган тур. Таныжып чугаала­жы бээримге, Абаканга өөре­нип алгаш келген лифтер мер­ге­жилдиг Анар Абузарович Ховалыг деп кижи болду. Чогум лифтилерни Новосибирскиден келген ол талазы-биле тускай мергежилдиглер салып берген. Анар оларга дузалажып чоруп тургаш, теория кырында өөренип шиңгээдип алган билиин практикага ажыглап, элээн арга-дуржулгалыг апарган. 
“Эне-Сай” аалчылар бажы­ңының даштыкы девискээринде тыва оолдар бригадазы идер-тергелерде сай-довурак да­­жыг­лаан, брусчаткалар чадарынга белеткээн чай чок ажылдаан турлар. Бо бүгү ажылдарны көргеш, чайын, июль ортандан бээр, аалчылар бажыңының ажыдыышкынын эрттирип болур дээрзинге идегел бар.
Даш-оол МОНГУШ.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.