1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АМДАННЫГ ТОРТТАР

Шагаан-Арыгдан аныяк­ ава Айслуу Михайловна Дамваа чаа чылдың дыш­таныр хонуктарында со­нуур­галының аайы-биле торт, пирожное быжырып эгелээн. 
Ооң быжырган торттарын эш-өөрү, дөргүл-төрели чаагайзынып, катап база кылып бээри-биле чагыгларны киирип турар. Оон эгелээш-ле бо хүннерге чедир интернет четкизинде вайберде чагыглар үзүлбейн барган. Шагаа бүдүүзүнде «Тыва торттар» деп бөлүк таварыштыр хөй чагыглар аайы-биле торттар быжырып, далган, тараа, божа, чөкпек, сметана, ээжегей холумактыг торттарны быжырып, угулзаларны чуруп, каастап кылып эгелээн. Садып алыкчылары көвүдеп, барыын кожууннардан безин чагыгларны ап, амданныг аъш-чемни садып ап турар апарган. 
Айслуу боду социал ажылдакчы, школа назыны четпээн­нер өөредир кижизидикчи башкы, дээди эртемниг экономист-бухгалтер база күрүнениң садып алыышкын талазы-биле специа­лизи деп эртемнерге 4 дипломнуг, сөөлгү эртемин кызыл диплом-биле доос­кан. Ийи­ги классчы уруу Сог­диана, орук черинде ажылдап турар өөнүң ээзи Чингис – улуг дузалакчылары. Айслуу бүдүн өскүс. 2014 чылда чаа туттунган бажыңны бээрге, өг-бүлези-биле көжүп киргеш, чоорту ийи өрээлди немей кылып, төп одалга черинге коштунуп алганнар. Амгы үеде Айслуу кондитер кылыгларын садар биче сайгарлыкчы чорукту эгелеп алыр аргазын бодап турар. Айслуунуң быжырган тыва торттары Улуг-Хемниң брендизи апаар чадавас. 
Айслуу Михайловна Дамваа­ның дугайында бижээн солун субботада үнүп келгенде, рес­публика чергелиг Салгал аттыг аныяктар төлевилелинге ол бодунуң кондитер кылыгларынга "Тыва торт" деп ажылын камгалап алган. 
Кызымаккай аныяк авага бодап алган күзели бүдерин, улуг чедиишкиннерни күзедивис!
Саяна Ховалыг,
«Улуг-Хем» солуннуң 
корреспондентизи.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.