1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АНЫЯКТАРНЫ ЧАЛАП ТУР

«РОССИЯННАР БИС» деп Россияның чоннарының Аныяктар ассамблеязы Тываның аныяк журналистерин,

блогерлерин культуралар аразында чугаалажылгаже чалап турар

«Культуралар аразында чугаалажылгага аныяк журналистерниң болгаш блогерлерниң киирген үлүг-хуузу» масштабтыг медиа шуул­ган 2019 чылдың июль айда эгелээн.

Нациялар аразында харылзааларны чүүлдештир аяннаштырар, хөй нация чоннарның эп-сеткилин база чаңгыс аай демниг чоруун быжыглаар сорулгалыг РФ-тиң күрүнениң национал политиказының стратегиязын амыдыралга боттандырарынче угланган хөй санныг ажылдарны олар удуртуп эрттирип турар.

Программаның шупту чадаларынга киржиринче регионнуң аныяктарын чалап турар:

1. Бүгү-россияның «В теме» деп аттыг чогаадыкчы ажылдар мөөрейи. Киржир күзелдиг улус билдириишкинни 2019 чылдың сентябрь 1-ге чедир чорудар;

2. Эгелеп чоруур блогерлерге онлайн-школа;

3. Социал четкилер талазы-биле специалистерге чоннар аразында харылзаалар дугайында медиа билииниң мергежилин бедидер курстар 2019 чылдың ноябрьда болур;

4. «Культуралар аразында чугаалажылгага аныяк журналис­терниң болгаш блогерлерниң киирген үлүг-хуузу» медиа шуулганның ба­йырлыг ёзулалы 2019 чылдың ноябрьда болур.

Бүгү-россияның «В теме» деп интернет-пост мөөрейниң тиилекчилерин шаңнаар, эгелеп чоруур блогерлерге онлайн-школа, медиа билиин бедидер өөредилге курстарынга өөренип алган дугайында шынзылгаларны тыпсыр.

Мөөрейниң дүрүмнериниң, билдириишкинниң үлегер-майыының дугайында тодаргай медээлерни Россия чоннарының Аныяктар ассамблеязының сайтызындан http://my-rossiyane.ru/  көрүп ап болур.

 

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.