1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АНЫЯКТАР СЕСЕРЛИИНГЕ БАЙЫРЛАЛ

 

АНЫЯКТАР СЕСЕРЛИИНГЕ БАЙЫРЛАЛ

Июнь 12-де Кызылда Аныяктар сесерлиинге база Россия хүнүнге тураскааткан солун хемчеглер эрткилээн.

Сесерликче чоокшулап олурда-ла, патриотчу чараш ырылар тура-сорукту көдүрүп, сагыш-сеткилди чайгаар-ла байырымныг хөөнче киирип кээр. Ол дээрге Тывада 55-ки даг-адыгжы бригаданың үрер-хөгжүм оркестриниң концерти. Байырлалда келген улуг-бичии чон сценада хөгжүмчүлерниң ойнаан аялгазынга, ырларынга вальстап, бөөлденип турлар. Ол үеде бир чамдык улус азербайджан, туркмен, казах, кыргыс, моол, татар, башкир чоннарның төлээлериниң каттыжыышкыннары тыва, орус үндезин культура төптериниң болгаш хуузунда ус-шеверлерниң делгелге-ярмаркаларын сонуургап турлар. Колдуунда тыва чоннуң аъш-чем кылыр кухнязы, езу-чаңчылдары-биле дөмей­лешкек эъттен, далгандан кылган чемнер бар. Туркменнерниң өске омактыг чоннардан ылгалып турары көскү. Олар  янзы-бүрү кат-чимис аймаан делгеп салган.

Чон бүрүзү боттарының шеверлеп кылган суй белектерин, национал чемнерин бузун буруладыр изии-биле делгээн. Боттарының национал каас-чараш хептерин кедипкен улусту көөрге, кааң аяс хүн херелдеринге өңгүр чаражы аажок болду. Аъш-чем кылыгларны канчаар, чүнүң-биле белеткээнин күзелдиг  кижилер сонуургап айтырып, билип ап турдулар.

Үндезин тыва культура төвүнүң ажылдакчылары бода, шээр малдың кажыктары-биле канчаар ойнаарын чонга тайылбырлап, кады ойнап, национал хөгжүм херекселдерин чонга таныштырып чай чок-ла турганнар.

Россияның камгалал яамызының Кызыл хоорайда керээ-биле шериг эрттиреринге күзелдиг хамаатыларны чыып, бүрүткээр түр пункт база ол хүн ажылдаан. "Кандыг кижилер керээ ёзугаар шериг хүлээлгезин эрттирип болурул" — деп айтырарымга: "18-тен 40 харга чедир эр-даа, херээжен-даа улус керээ-биле шериг эрттирип болур. Дооскан эртеминиң аайы-биле азы чедип алган эртеми чок-даа болза ажырбас. Кол негелде кадыының байдалы быжыг, ол ышкаш күш-культурага белеткели шыырак болур ужурлуг. Ада-чуртунга албан-хүлээлгезин күүседип, төлептиг бараалгаары белен эвес, эрес-маадырларның шилип алыр мергежили, харын-даа оларның амыдыралы-дыр" — деп, улуг лейтенант Денис Николаев харыылады.

Кызылга Аныяктар сесерлиинге Россия хүнүнде ба­йырлал аңгы-аңгы чогаадыкчы коллективтерниң солун концерти-биле уламчылаан.

Аржана Чамзырын,

В. Шайфулинниң тырттырган чуруктары.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.