1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БАЙЫРЛЫГ ЕЗУЛАЛ

Июнь 12-де, Россияның хүнүнде Кызылда Арат шөлүнге тус чернии-биле 10 шакта, Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүргени-биле байырлал эгелээн. 
Күрүне туктарын көдүрериниң езулалынга киржири-биле Кызыл хоорайның корум-чурум камгалаар структураларының төлээлери, кадеттер болгаш аныяк армейжилер чыскаалыпканын Тыва Республиканың шериг комиссары Юрий Марков Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга илеткээн. 
"Силерге Россия Федерациязының хүнү-биле байыр чедирип тур мен! Ура! Езулалды эгелээр-дир!» — деп, Тываның Баштыңы дужаалды берген.
Россия Федерациязы биле Тыва Респуб­ли­каның Ыдык ырларының күүселдези-биле күрүне туктарын көдүрген. Байырлыг езулалга Тываның Чазааның кежигүннери, Тываның Дээди Хуралының депутаттары, эрге-чагырганың федералдыг органнарының Тывада эргелелдериниң удуртукчулары, Чазак Даргазының Администрациязының база Аппарадының ажылдакчылары киришкен. 
Дараазында Мөңгүн-Тайга кожууннуң «Мөген-Бүрен» КУБ-туң удуртукчузу Өш­кү-Саар Ооржакка чаа "УАЗ-Патриот" автомашинаның дүлгүүрүн Тываның Баш­­тыңы Шолбан Кара-оол биле Дээди Ху­ралдың Даргазы Каң-оол Даваа байырлыг байдалга тывыскан. 
«Тываның Чазаанга, Көдээ ажыл-агый яамызынга деткимче дузазы дээш четтирдивис. Ам биске изиг-даа, соок-даа коргунчуг эвес. Кожууннарже продукциявысты сөөртүп эгелээр бис. Бистиң бүдүрүлгевисти Шолбан Валерьевич боду көргеш, машина чугула херек-тир деп түңнээш, деткимчени көргүскен. Ол дыка улуг харыысалга-дыр. Идегелди шынзыдар бис. Бөгүн коллегаларым-биле чаа машинаны алгаш, ону камныг, боттуг эдилээрин, ону садар дээш чараан акша-хөреңгини республикага эгидерин аазап тур бис. Улуу-биле четтирдивис, Шолбан Валерьевич» — деп, Өшкү-Саар Аракчааевна чугаалаан. 
Ол-ла хүн Кызылдың улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвүнге республиканың аңгы-аңгы күрүне албан черлеринден үр үеде ак сеткилдиг күш-ажылы-биле шылгарааннарга күрүне шаңналдарын болгаш 14 хар четкен школачы оолдар, уругларга Россия Федерациязының хамаатызының паспорттарын байырлыг байдалга тывыскан.
Сенгил МОНГУШ.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.