1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БАШТАЙГЫ ХУРАГАННАР

Кызыл кожууннуң эрге-­чагырга органнары мал кыштаг­лааш­кынынче улуг кичээнгейни салып келген. Малчыннарның амыдырал-чуртталгазының байдалы, оларның одаар чүү­лүнүң болгаш мал чеминиң курлавыры дээш өске-даа айтырыглар оларның шыңгыы кичээнгейинде.
Кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң начальниги Алексей Моңгуш, зоотехник Орлан Моңгуш болгаш бо одуругларның автору «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң Кара-Хаак биле Черби сумулар­дан киржикчилери малчын араттарның кыштагларын кезип чораан. Оларның кыштагларында мал-маган хүр. Хар элээн улуг-даа болза, хойларның деңгели эки болгаш хүндүс чылыг үеде мээстер­же кадарып, эртен-кежээ немелде чемни берип турар. 
«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң 2016 чылдан бээр киржикчизи Залим Оюннуң Черби-Аксы деп черде кыштаанда төрүүр хой оолдап эгелей берген. Аныяк малчынга төрелдери Ян Оюн, Чаяан Хомушку дузалажып турарлар.
Хенче-Кара Моңгуш,
«Вести Кызылского кожууна» солуннуң  кол редактору.
 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.