1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БАШТАЙГЫ ЧЕДИИШКИННЕР

Июнь 15-те бут бөмбүүнге делегей чемпионадының ажыдыышкыны Лужники стадионунга болган. Аңаа 70 ажыг муң көрүкчүнүң сонуур­галын хаара тудуп, хей-аъдын көдүрүп, Россияның командазы Саудов Аравияның командазын 5 биле 0 кылдыр утканын билир бис.

Июнь 19-та Египеттиң командазы российжилерни удар бис дээн хөөннүг шыырак белеткелди эрткеш, Санкт-Петербург хоорайга баш бурунгаар Грозный хоорайдан чедип келгеннер. Египеттиң командазының аарыкчылары Санкт-Петербург хоорайның төвүнге танцылап самнап турганнар. Маргылдаа мурнунда стадионда, бир шак бурунгаар, аарыкчыларга, бут бөмбүкчүлеринге улуг концертти бараалгаткан. 

Чаъс чаап турган болгаш, кайы-даа команда баштай оваарымчалыг, улуг кичээнгейлиг ойнап турганнар. Түңнелинде оюннуң бирги чартыы 0:0 доозулган. Оюннуң ийи дугаар чартыын­да Россияның командазы дораан халдаашкынче кирген түңнелинде 47 дугаар минутада,  Египеттиң ойнакчызы Фатки бөмбүктү дозар дээш, бодунуң хаалгазынче киирип алган, сан 1:0 кылдыр Россия мурнай берген.

Баштайгы сан кирген соонда 2 команданың ойнакчылары шалыпкын, чараш ойнап турганнар. Стадионга 64 муң аарыкчылар танцылап, ырлап, хөглеп, диңмиреп эгелээннер. 

Россияның ойнакчызы Денис Черышев 59-ку минутада ийи ду­гаар санны киир тепкеш, эштериниң, көрүкчүлерниң хей-аъдын көдүрген. Улаштыр 61 дугаар минутада Артем Дзюба чааскаан ийи удурланыкчызын чараш ойнап эрткеш, 3 дугаар санны киир тепкен. Стадионда аарыкчылар “Россия! Россия!” деп көдүрлүп, диңмиреп үнгеннер.

Египеттиң бут бөмбүкчүлери сүрээдеп, девидеп халдап турган. Чүгле 73 дугаар минутада шыырак ойнакчызы Салак 11 метрден тевер аргазын ажыг­лап, санны 3 биле 1 кылдыр кызырган. 

Россияның тренери Станислав Черчесов камгалалды быжыглаары-биле Артем Дзюбаны 79 дугаар минутада Федор Смолов-биле база оон-даа өске-даа ойнакчыларны со­лаан түңнелинде Россияның командазы чемпионаттың дараазында 1/8 чадазынче эртежик кирер эргени чаалап алганнар. 

Телекомментатор Владимир Соловьев бут бөмбүкчүзү Артем Дзюга, Россияның тренери Станислав Черчесовка база Россияның Президентизи Владимир Путинге чаа үениң командазын белеткеп тургусканы база деткип турары дээш өөрүп четтиргенин илереткен.

Алексей ЧАМБАЛ-ООЛ.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.