1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"БИСТИҢ УЛУГ ТИИЛЕЛГЕВИС"

Бүгү-россияның «Дайынчы акы-дуңмалышкы» организациязы Тиилелгениң 70 чылынга таварыштыр «Бистиң улуг тиилелгевис» деп хөй-ниити-патриотчу төлевилелдиң авто­чарыжын эрттирген.

Бистиң рес­публикага бо төлевилелди «Дайынчы акы-дуңмалышкы» организа­цияның Тывада салбырының удуртукчузу Сергек Шактар, Афганистан дайынының хоочуннар эвилелиниң даргазы Леонид Кара-оол, ТР-ниң Улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвүнүң  директору Нелля Күдерек база афганчылар, республиканың кадет школазының өөреникчилери авточарышка киришкен. Оларның-биле кады «демир аъттарлыг» байкерлер Юрий Ильяшевич биле Михаил Космынин база чорааннар. Авточарыштың кокпа орукчугажы на­йысылалдан үнгеш, Тываның барыын кожууннарын эргип кезээн.

Май 2.  Кызылдан үнген авточарыш  Шагаан-Арыг хоорайга келген.  Улуг-Хем ко­жуун чагыргазының даргазы Мерген Анай-оол баштаан төлээлер авточарыштың киржикчилерин «Тиилелге шөлүнге» уткуп алган. Аңаа бичии чаштар, Шагаан-Арыгның гимназия школазының өөреникчилери чаңгыс аай шериг хептерлиг чыскаалган. Дайын киржикчилериниң тураскаалынга чыылган мөгейикчилерге «Терпсихора» бичии уруглар ансамблиниң десанчылары шериг-патриотчу көргүзүгнү бараалгаткан. Авточарыштың киржикчилери улуг-хемчилер-биле кады байырлыг чыскаалга сактыышкынның мөгейиин кылгаш, байырлашкаш, улаштыр Арыг-Yзүү суурже оруун уламчылаан.

Авточарыштың киржикчилери Арыг-Yзүү школазынга чурттакчылар-биле байырлыг ужуражылганы эрттирген база оларның афганчы эштери Игорь Солдуп биле Гера Балчыйның чырык адынга тураскаал  самбыраның ажыдыышкынын кылган. Ээп келбээн афганчы Гера Очуровичиниң 76 харлыг авазы Оюу Кустун-оол оглунуң дугайында сактыышкынны чугаалап, афганчыларга мөгейип келгени дээш өөрүп четтиргенин илереткен. Школаның директору Саян Аир-Санаа шериг-патриотчу кижизидилгеге үлүг-хуузун киирип чоруур авточарыштың киржикчилериниң ажылын уруглар кижизидилгезинге онзалап демдеглээн. Суму чагыргазының даргазы Эрес Мандан-оол моон-даа соңгаар кады ажылдаарын күзээн. Байырлыг хемчегге школаның өөреникчилери аалчыларга танцы-самны бараалгаткан. Школаның бо чылгы доозукчузу Чаяна Солдуг орус дылга шүлүктү  карааның чажын чодуп тургаш чугаалааны хамыктың сеткилин хөлзеткен. Оон ыңай 6 харлыг Белек Шожут дайын дугайында шүлүүн тергиин эки чугаалаан.   Суурнуң чурттакчылары келген аалчыларынга өөрүп четтиргенин илереткеш, байырлашкан.

Авточарыштың киржикчилери Чаа-Хөл, Чадаана, Суг-Аксы, Тээли, Ак-Довурак, Чыраа-Бажын таварааш, май 5-те найысылалга ээп келген.

Тиилелгениң 70 чылынга таварыштыр афганчыларның эрттирип турар авто­чарыжы  төөгүнүң  уттундурбас арны  болуп артар.

Анисья ТЮЛЮШ.

Авторнуң тырттырган чуруу.

 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.