1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БИЧИИ СУМУЛАРНЫҢ ОРУКТАРЫН ЧААРТЫП...

«Чадаананың орук-септелге тудуг эргелели» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел 2018 чылда кожууннуң орук фондузу-биле бо чылын 6 миллион 768 муң рубль-биле бичии 4 суурнуң иштики оруктарын чаартыр дээн. Хөндергей сумузунуң оруун­га ажылдар бир дугаа­рында эгелээн.  Ынчангаш орук чериниң даргазы Владимир Куулар, кол инженер Андрей Монгуш база мен Хөндергейге май 28-те ажыл шагының соонда чордувус.

 Орукчулар кудумчуларда болгаш суму чагыргазының бажыңының чанынга чедир оруктуң дой холумактыг довураан төп, дескилеп турлар. Шораан Ундуң "Hitahi " экскаватору-биле "Dongfeng", "Shakman" деп даштыкы марканың аар чүък сөөртүр автомбильдери,  "КамАЗ"-тарга дой-довуракты чүдүрүп берип турар. Чолаачылар Айдың Монгуш, Аңгыр Монгуш, Аяс Лопсан дой-довуракты чүдүрүп бээрге, машиналары-биле сөөртүп чедирерлер. Кол механик Сергей Куулар, орук инженери Владлен  Куулар, мастер Май-оол Ооржак олар орукту кыска хуусаада ажыг­лалга киирер дээш, хемчег­лерни ап турар.

"Mitsuber"автогрейдерниң машинизи Артем Түлүш, "Т-150" бульдозерниң машинизи Артыш Ондар оруктуң дескилээшкинин кылырынга үлүүн кииргеннер. Ол ышкаш орук эргелелинге үр чылдарда ажылдаан сай үүрмектээр, соктадып хоюг­лаар дериглерниң ажылдакчызы Андриан Ондарның ажылы макталдыг.

Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырга даргазы Хүлер Се­рен-Дор­жуевич, кожуун баш­тыңы Доржу Дамба-Доржуевич Монгуштар-биле июнь 5-те ажыл-херек аайы-биле  Хөндергей сумузун­га чо­рааш, кол кудумчунуң ужун­га чедир чаа кылдынган орук­ту хынап көрдүвүс. Кожуун чагыргазының даргазы ону эки деп көрзе-даа, Культура ба­жы­ңының, суму чагыргазының бажыңының база хөй-ниитиниң черлериниң чанынга машина тургузар тускай черлерни кылдыртып алырын сүмелээн.

Чөөн-Хемчик  кожууннуң орук фондузундан 6 миллион 768 муң рубльди көрүп каан, дөрт сумуга чер оруктарны чайның дургузунда чаартып кылыр деп үстүнде айыттывыс. Хөндергейниң оруун­ доос­каш, орукчулар Бажың-Алаак сумузунуң иштинде чер оруктарын, ооң соонда Чыргакы, Шеми сумуларының иштики оруктары чаарттынар. Ынчан чонувустуң аргыжылгазынга таарымчалыг байдал  тургус­тунар. 

Вячеслав МОНГУШ,

«Чаа орук» солуннуң кол редактору.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.