1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БОТ-ИДЕПКЕЙЛИГ ЧОРУУН КӨРГҮСКЕННЕР

Тываның төөгүзүнде бир онзагай эртип турар бо хамааты шуулганның эң-не баштайгы хүнүн аныяк­тарга тураскааткан. Ол анаа-ла таварылга эвес: бирээде, ол хүн, июнь 27, Россияның аныяктар хүнү. Ийиде, Тываның чурттак­чы чонунуң барык-ла дөрт­түң бир кезии аныяктар.  Тываның келир үези аныяк­тарның холунда болганда бо улуг шуулганның ажыдыышкынын олар-биле эгелээни чөптүг-даа. Ону шуулганның киржикчилери, аныяктар, боттарының бот-идепкейлиг чоруу-биле бадыткап шыдаан.
Ол хүнгү шуулганның ажылы­ 4 секцияга эрткен: «Кижи капита­лының сайзыралы», «Экономиктиг хөгжүлде болгаш экология», «Инновация болгаш технология» база «Хамааты ниитилелди болгаш хөй-ниитиниң эгелээшкиннерин сайзырадыры». 
Ол секцияларга аныяктар үлетпүр бүдүрүлге болгаш ажыл-агыйның янзы-бүрү адыр­ларының хөгжүлдезин сай­зырадып тура, долгандыр бойдусту канчап камгалап ап болурул дээн чижектиг нарын айтырыгларны, кижиниң иштики сагыш-сеткилиниң эгээртинмес байлактарының хоозуралы, аныяктарның кадыкшылынче угланган болгаш мергежилинге езулуг бердинген специалистерниң чедишпейн турары болгаш өске-даа чидиг айтырыгларны сайгарып чугаалашкан. Аңаа аныяктар кончуг сонуургалдыг киржип, тургустунуп турар чидиг айтырыгларны канчаар шиитпирлеп болурунуң талазы-биле боттарының санал-оналдарын киирип, ажык чугааларны чорутканнар. 
Ол хүннүң кол башкарыкчызы Красноярск крайның аныяктар политиказының Институдунуң удуртукчузу Николай Бажитов болган. Аңгы-аңгы секцияларның ажылынга эксперттер «Россияның аныяк­ юристери» хөй-ниити шим­чээш­кининиң күүседикчи дирек­тору Павел Акмурзаев биле Сибирь­ниң медиа-институдунуң директору Василий Дамов киришкен. Олар шуулганның киржикчилери аныяктарның бот-идепкейлиг чоруунга чогуур үнелелдерни берген.
Шуулганның баштайгы­ хүнүнүң чымыштыг ажылын түңнеп турар үеде, ооң ажылынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржип, аныяктарның бот-идепкейлиг санал-оналдарынга делгереңгей доктаап, оларга үнелелди берип деткээн.
Шуулганның ажылы уламчылап турар. 
Бистиң корр.
Фото-чуруктар
 Виктория ЛАЧУГИНАНЫЫ.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.