1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ГЕНЕРАЛ ХАЛИЛОВТУҢ СЫЛДЫЗЫ

Февраль 8-те Республиканың уругларның Р.Д. Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының концерт залынга «Генерал Халиловтуң орук айтыр сыл­дызы» деп Россияның шериг оркестриниң кол дирижеру, генерал-лейтенант Валерий Халиловтуң чырык адынга тураскааткан лекция-кон­церт болуп эрткен. Шериг-патриот­чу кижизидилге айының иштинде кирип турар бо төлевилелди уран чүүл школазы биле ТР-ниң Чазааның үрер-хөгжүм оркестри организастап эрттирген. Концертти көрүп келген башкыларга болгаш өөреникчилерге ук школаның директору, ТР-ниң алдар­лыг артизи Тимур Дулуш эрткен чылын декабрь 25-те самолёт озал-ондаанга чок болган генерал-лейтенант Валерий Халиловтуң амыдырал-чурт­талгазының намдарын таныштырган.
Валерий Халиловтуң ук-төөгүзү Дагестан республиканың Хути суурдан укталып үнген. Ол Узбекистанның Термез хоорайга 1952 чылдың январь 30-де шериг дирижерунуң өг-бүлезинге төрүттүнген. Валерий 4 харлыын­да аялга чогаадып эгелээн. 11 харлыында Москвада шериг-хөгжүм училищезиниң сургуулу апарган. 1975 чылда Москваның Чайковский аттыг күрүне консерваториязының шериг-дирижер факультедин чедиишкинниг дооскан.
Валерий Халилов – кайгамчыктыг композитор. Ол үрер хөгжүм оркестрлеринге күүседир кайгамчык чараш «Адажио», «Элегия»,  «Кадет», «Молодежный» марштары, «Рында», «Улан» аялгаларны, романстарны болгаш ырыларны бижээн.
Ол ышкаш В. Халилов хөй-ле шериг-хөгжүм фестивальдарын организастап эрттирген. Эң-не көрүштүг эрткен фестивальдарга «Кремлевская Заря», «Спасская Башня», «Крымская весна» хамааржыр.
В.М. Халиловтуң акызы полковник Александр Михайлович Халилов база шериг дирижеру. Ол Шериг университединиң улуг башкызы, Россияның алдарлыг артизи. Акызының оглу Михаил Александрович Халилов РФ-тиң Камгалал яамызының шериг университединиң доозукчузу, салгал дамчаан­ шериг дирижеру.
Тимур Дулуш сураглыг дирижернуң дугайында таныштырылгазының аразында Россияның шериг оркестриниң «День Победы», марштары «Красноармеец Сухов», «Кант» дээш оон-даа өске сураглыг аялгаларын ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри-биле күүсеткен.
Москвада В. Халилов аттыг шериг-хөгжүм училищезинде Тывадан бир дугаар Республиканың уругларның уран чүүл школазының доозукчузу Шоваа Монгуш өөренип турарын Тимур Дыртык-оолович улуг чоргаарал-биле дыңнаткан.
Тыва-биле харылзаазы быжыг чораан генерал-лейтенант Валерий Халилов каш удаа келгеш, республиканың хөгжүлдезинге үлүг-хуузун киириштирип турган. Ынчангаш тыва чоннуң чүректеринге балалбас исти арттырган дирижернуң ады-биле Тываның күрүне филармониязын адааны база биске улуг чоргаарал.
Алдынай СОЯН.
Владимир ЧАДАМБАНЫҢ чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.