1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ДАҢГЫНА-2017"

Дудуп Михаил аттыг культура тө­вүнге Кунгуртугнуң ортумак шко­ла­зының директорунуң өөредилге-кижизидилге тала­зы-биле оралакчызы Дарыймаа Доржу 5-тен 8-ки классчылар аразынга «Даңгына – 2017» деп мөө­рейни бедик деңнелге удуртуп эрттирген.
Тере-хөлчүлер, деткикчилер зал сыңмас кылдыр чыглып келген. Мөөрейге он дөрт өөреникчи боттарының өөренип турар клазының адын камгалаан. “Даңгына – 2017» деп атка сески класстың өөреникчизи Оргаадай Сурунгур төлептиг болган. Бирги черни сески класстың өөреникчизи Наран-Туяа Кыргыс, ийиги черни алдыгы класстың өөреникчизи Шончалай Сагаачы чаалап алганнар. «Көрүкчүнүң сонуургалынга» смс бадылаашкын-биле эң хөй баллга сески класстың өөреникчизи Ринченмаа Артна төлептиг болган. Арткан уругларны номинациялар аайы-биле шаңнап-мактаан. 
Шииткекчилерге түңнел үндүрери нарын болган. Чүге дизе уруг бүрүзүнүң идик-хеви, уран талантызы, айтырыгларга шын, тода харыылары, чараш национал платьелерлиг боттарын сценага алдынып билири кайгамчык, бот-тускайлаң. 
Тере-хөлчүлер өзүп орар чараш чечектер дег уругларынга эки өөредилгени, аас-кежикти, күзелдери бүдүп чоруурун күзеп, дыңзыг адыш часкаашкыннары-биле деткидилер.
Уран СОНАМ, 
уран чүүл школазының директору. 
Авторнуң  тырттырган  чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.