1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДЖЕКИ ЧАН - ОНЗАГАЙ КИЖИ

Чоокта чаа «Бурганның дериг­лери. «Зодиак» миссия» («Доспехи бога. Миссия «Зодиак») деп чаа солун фильм үнүп келген. Ында Джеки Чанның ады титрлерде хөй катап үнүп турары дээш Гиннестиң рекордтар номунче кирген. Ооң ады 15 катап үнүп турар! 
Ол ук фильмниң кол ролюнда актеру, режиссеру, оператору, композитору, продюсери, хореограф-танцы тургузукчузу, чурукчузу, сценарийиниң автору дээш оон-даа хөй ажылдарын боду кылган. 
Джеки Чан төрүттүнерде безин бир онзагай кижи болган. Авазы ону иштигде 12 ай чедир кылаштаан. Адак соонда эмчиге чеде бээрге, оглун кесарево аргазы-биле кезип ужулган. Бичии Джекиниң деңзизи 5 кил 400 грамм болган.
Джеки Чанны ооң мурнунда Чан Кон Сан деп адаар турган, ынчалза-даа ооң адазы бир тускай шпион турганындан, өг-бүлеге адын солуур ужурга таварышкан.
Бүдүн делегейде сураглыг актер Джеки Чан ачы-буян чедирилгезинче кончуг улуг сагыш салып турар. Баштай ол интер­наттар болгаш азырал, хоргаадал черлеринче акша-төгерикти база белектерни анаа дамчыдып берип турган болза, ооң соонда «Джеки Чанның фондузун» тургузуп алган. 
Ол 10 өскүс уругну азырап өстүрген, даштыкыда чурттап турар 50 кыдат уруг­ну ажаалда, хайгааралынга алган, университетте өөренип турар элээн каш студентилерге бодунуң стипендияларын берип турар, рак аарыглыг элээн каш уругларның эмнээшкининиң өртээн төлээн, «Джеки Чанның госпиталы» эмнелге черин акшаландырып турар база кун-фу школаларының фондузунче акшаны чорудуп берип турар.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.