1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ИЕГЕ ТУРАСКААЛ

Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 45 чылдаанын таварыштыр 1990 чылдың май 9-та Мөңгүн-Тайга кожууннуң төвү Мугур-Аксы суурга дайын-чаа­дан келбээн оглун манаан ие херээжен кижиге тураскаал­ды ажыткан. Ону скульптор Хеймер-оол Донгак кылып тургускан. Турас­каалда көргүскен ие кижиниң овур-хевирин чурукчу, скульптор бодунуң авазының арын-шырайындан дөзевилеп алган. 
Тураскаалдың баарында «Са­гыжыңар чоннуу чораан, чаяалгаңар база чоннуу» деп ие кижиге тураскааткан йөрээл сөстерни сиилбип бижээн. 
Дайын шөлүнден оглун ма­наан­ ие кижиге тураскаалды Мөң­­гүн-Тайга кожуунда тургус­каны база анаа эвес. Кожууннуң девис­кээринде Ада-чурттуң Улуг да­йынынга, көрей дайынынга болгаш Афганистанга болган дайынчы хөделиишкиннерге кириш­кен 9 маадырның чевег­лери бар. 
Тыва эки турачы Бавуу Хой­лукаевич Салчак, көрей да­йы­ны­ның киржикчилери Өктек-оол Нам­затович Донгак, Кечил Доруйгуевич Хертек, Хайындырым Камбынович Саая, Чоргаар Чымбаевич Иргит, Дор­жу Магавартыевич Хертек база афганчылар Константин Иргит­ович Коңзай, Бе­лек Адай-оолович Сүрүмаа олар­ның чырык ады «мөңгүн-тайгажыларга» кезээ мөңгеде уттундурбас.
Мерген ОНДАР.
Арслан Аракчааның тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.