1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ИЙИ АЛДЫН МЕДАЛЬ БИЛЕ ДЭЭДИ ШАҢНАЛ

Кызылдың уран чүүл колледжи бо чылдың төнчүзүнде улуг чедииш­киннерлиг болган. 
Кол­ледж­тиң уран чурулга сал­бырының сургуулу, «Аныяк­ профессионалдар» деп (WorldSkillsRussia) IV национал чемпионаттың хүлер шаңналының эдилекчизи Ендан Анай-оол башкызы Белек Александрович Күжүгет-биле Финляндияның Йоенсуу хоорайга даштан ажылдар кылыр, чонарының өөредиглиг чыыжынга киришкеш келген. 
Күжениишкинниг 8 хонук дургузунда практиктиг өөредилгеде Ендан бедик мергежилдиин көргүскен. Аңаа дааскан даалгаларны доозазын күүседиптерге, өөредилгениң киржикчизи деп сертификатты тывыскан. Ол амгы үеде Россияның национал чыынды командазының даш чонар талазы-биле кежигүнү. Ендан Анай-оол 2017 чылда делегей чергелиг мөөрейге Россияның адын камгалап киржир.
База бир улуг чедиишкин — Сочи хоорайга Бүгү-российжи аныяктарның «Салым-чаяанныг­лар олимпиадазы» деп фестивалынга колледжтиң «Чаңгы-Хая» биле «Азас» ансамбльдери 2 алдын медаль база Дээди шаңналды чаалап алгаш келгеннер.
Фестивальга бүгү чурттуң регионна­рының дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң студентилериниң чогаадыкчы коллективтери киришкен: аныяк ыраажылар, чурукчулар, самчылар, хөгжүмчүлер болгаш артистер. Тиилекчилерни олимпий оюннарында ышкаш алдын, мөңгүн база хүлер медальдар-биле шаңнаан.
«Чаңгы-Хая» ансамбли «Вокалдыг ансамбльдер» деп номинацияга 1-ги черге, а «Хореография уран чүүлү» деп номинация­га «Азас» коллективи 1-ги черге төлептиг болганнар. «Вокалдыг уран чүүл» деп номинацияга Лопсан Мундукай, Субудай Монгуш, Белек Салчак, Чолдуг Куу­лар, Темучин Дижитмаа киришкеш, шупту 1-ги черни алганнар. «Мода театры»­ деп номинацияга Тываның төлээлери доозазы киришкеш, Дээди шаңналга төлептиг болганнар.
«Бедик деңнелдиг күүселде» дээш А.И. Герцен аттыг Россия­ның күрүнениң педагогика университединиң кубогун база фестивальдың жюризиниң болгаш көрүкчүлериниң улуг сонуургалын «Чаңгы-Хая» биле «Азас» ансамбльдери чаалап алганнар.
«Мээң Тывам» деп көргүзүгге бот­тарының чер-чуртунуң төө­гүзүн, чаңчылдарын төлептии-биле таныштырганнар.
Аңгы-аңгы номинацияларга эң-не хөй баллдарлыг тиилекчи регион болганы-биле «Салым-чаяанныглар олимпиадазының» Дээди шаңналының кубогун Кы­зылдың А.Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжинге тывыскан. Фестивальдың организастыг комитеди колледжтиң директору Айлана Хомушкуевна Каң-оолга Өөрүп четтириишкин чагаазын чоруткан.
Фестивальдың киржикчилеринге Сочи хоорайның онзагай черлеринге экскурсия­ларны организастаан. Олар «Гаспром» турисчи төптүң, «Кызыл алаак» курортунуң база сарбашкыннар парыгының күзенчиг аалчылары болган.
Фестивальдың ачызы-биле уруглар делегей чергелиг мөөрейге киржир, Россияның регионнарының киржикчилери-биле таныжар база боттарының талантызын көргүзер болгаш чаа аргаларны ажыдар аргаларлыг болганнар.
Уруглар фестивальга киришкеш келирге, колледжке  олар-биле ужуражылганы эрттирген. Аңаа тиилекчилер удуртукчулары ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы Андрей­ Хомушку, I делегей чергелиг хөө­мей фестивалының Дээди шаңналының эдилекчизи Ай-Хаан Ооржак-биле фестивальга киришкенин, оларны барган чер бүрүзүнге чылыг-чымчак уткуп-хүлээп турганын башкы­ларга болгаш сур­гуул эш-өөрүн­ге өөрүшкүзүн үлежип чугаалаан­нар. Ансамбльдерниң кир­жикчилериниң кожууннарда дөргүл-төрели орук чарыгдалынга дузалашканын база демдеглээр апаар. Ылаңгыя Чечен-оол Оюннуң чурту Элегес суур­нуң чону 50 муң рубльди чыып берген, ол ышкаш Эрзин, Чаа-Хөл, Бай-Тайга, Тес-Хем кожууннар база боттарының чаңгыс чер-чурттугларынга дузазын көргүскен.  
Алдынай СОЯН.
 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.