1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КАМГАЛАЛ ЯАМЫЗЫНДАН ЧАА ЧЫЛДЫҢ БЕЛЕКТЕРИ

"Юнармейжилер", кадеттер Соок-Ирей-биле.

Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрын­га Бүгү-российжи “Юнармия” шериг-патриот­чу шим­чээшкининиң Чаа чылга ту­раскааткан байырлыг кон­­церти декабрь 28-те болган. Аңаа Президентиниң Кызыл хоорайда кадет учи­лищезиниң, Тываның кадеттер корпузунуң, “Юнармия” шимчээшкининиң 500 сургуул­дары киришкен. 
Тываның Чазааның Дарга­зы­ның оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак, өөредилге болгаш эртем сайыды Татья­на Санчаа уругларга Чаа чылда онзагай белек кылганы дээш, чурттуң Камгалал яамызынга, ооң сайыды алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Күжүгетович Шойгуга, Тывага аалдап келген яамының тө­лээлеринге өөрүп четтиргенин илереткеннер.
Бүгү-российжи “Юнармия” шериг-патриотчу шимчээшкининиң Кол штавының начальниги, олим­пий оюннарының чемпиону Дмитрий Труненков уругларга байыр чедиргеш,  Тываның аныяк­ армейжилериниң Чаа чыл­дың Елказын ажыткан. Ол шериг-патриотчу болгаш мөзү-шынар кижизидилгезиниң ажылынга көскү чедиишкиннери  база киирген улуг  үлүг-хуу­зу дээш  өөрүп четтириишкин би­жиктерин башкыларга бол­гаш аңгы-аңгы адырларга шылгараан аныяк армейжилерге хүндүлел бижиктерни тывыскан.
Президентиниң Кызыл хоо­райда кадет училищезиниң, Тываның кадеттер корпузунуң, “Юнармия” шимчээшкининиң оолдар, уруглары кызыл береттерлиг, көк формаларлыг чыскаа­лыптарга, езулуг-ла келир үениң шериглери өзүп турары көскү. 
Ыры-шоор куттулуп турда, Чаа чылдың шивизиниң оттарын  кыпсыры-биле Соок-Ирей биле Харжыгашты шупту демниг кыйгырган соонда, уругларның «Шивижигеш, чырып кел!» дээн демниг кыйгызы-биле арганың «даңгыназы» чүзүн-баазын сайгылгаан­нар-биле хып, ча­йын­налы берген. Оолдар, уруглар каас-чараш хептиг шивини долгандыр ырлажып, хөглээн.
Дмитрий Труненков Чурттуң Баш­тыңы Владимир Путин биле камгалал сайыды Сергей Шойгунуң эгелээшкини-биле Бүгү-российжи “Юнармия” шериг-патриотчу шимчээшкининиң ажыл-чорудулгазы 2016 чылдан тура эгелээнин чугаалаан. “Кыс­ка үе дургузунда Россияда аныяк армейжилерниң одуруунче 180000 оолдар, уруг­лар каттышкан. Келир чылын болуп эртер чаа экспедициялар, өөредиглиг программалар, төлевилелдерни ажылдап кылган. Ынчангаш силерниң-биле моон-даа соңгаар ужуражыр бис. Амгы чедиишкиннериңерге доктаавайн, оон-даа улуг бедиктерни чедип алырыңарны күзедим” — деп, олимпийжи чемпион уругларның бурунгаар чүткүлүн быжыктырган.
«Юнармия» шимчээшкининиң түңнел видеоролигин уруглар улуг сонуургал-биле көрген. Амгы үеде Тываның “Юнармия” шериг-патриотчу шимчээшкининде 1500 ажыг уруглар хаара туттунган. 
Төп шериг округунуң танцы болгаш ыры, Красноярскиниң күрүнениң “Краса” деп ыры ансамбльдери уругларга аян тудуп, оларның хей-аъдын улам-на көдүрген. Бүгү-российжи “Юнар­мия” шериг-патриотчу шимчээшкининиң Чаа чылдың белектерин уруг бүрүзү алган. Оларга Чаа чыл байырлалы сагыжында эң-не эки сактыышкын болуп артып каары чугаажок. 
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Арслан  АРАКЧААНЫҢ  тырттырган  чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.