1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КЕЛИР ҮЕНИҢ МУҢЧУ МАЛЧЫННАРЫ

“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилел

КЕЛИР ҮЕНИҢ МУҢЧУ МАЛЧЫННАРЫ

Бии-Хем кожууннуң Өөк сумузундан ырак эвесте Байза дааның эдээнде “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң 2018 чылдың киржикчилери Андрей, Юлия Отукайлар кыштаан тудуп алган. Олар бо чылын 200 баш хойга онааштыр 227 хураганны онча-менди доруктуруп өстүрген. Бедик көргүзүглерлиг аныяк малчыннарның кыштаанга чедип, ажыл-ижин сонуургадым.

Аныяк малчыннар чурттаар 6х6 дөрбелчин метр бажыңны, кажаа-хорааны, чайгы чадырны тудуп алган. Кыштагже чоокшулай халдып келиривиске, чайгы чадырның хоолайындан ыш бурулаар. Ында Юлия эртенги сагган сүдүн хайындырып турар болду. Бажың иштиниң арыг-силии аажок — хоорай, суурда бажыңнардан дудак чок ...(допчузу-биле "Шын" солуннуң 70 дугаар үндүрүлгезинде)
Шончалай Ховалыг
Ада Тюлюштуң тырттырган чуруктары

https://www.facebook.com/shyntuva

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.