1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КОНКУРСТУҢ ТҮҢНЕЛДЕРИН ҮНДҮРГЕН

Эрткен субботада Кызылда уругларның ойнаарактар театрын­га республиканың журналистериниң «Агальматолитовое перо – 2016» деп конкурстуң түңнелдерин үндүрүп, ооң тиилекчилерин шаңнап мактаан. 
Россияның журналистер эвилелиниң кежигүнүнүнге 8 журналист база немешкен. Оларга журналистер эвилелиниң кежигүнү билеттерни байырлыг байдалга тывыскан.  
«Тувинская правда» солунга 77 хар чедир үзүктел чок фотокорреспондентилеп ажылдаан, Республика ордениниң эдилекчизи Владимир Савиных «Кызыл хоорайның сайзыралынга киирген үлүү дээш» деп медаль-биле шаңнаткан. 
Республиканың журналистериниң конкурузунга ниитизи-биле 70 ажылдарын  радио, телевидениениң, солуннарның журналистери, бижикчилер кииргеннер. Оларның 39-у орус, 31-и тыва дылда бижиттинген очерктер, репортажтар, статьялар болгаш өске-даа телерадио дамчыдылгалары болган.  
Конкурстуң негелдезин езугаар аңгы-аңгы номинацияларга шаңнатканнарның саны хөй болган. Оларның аразындан Тыва АССР-ниң улустуң артизи Олег Намдарааның дугайында ооң оглу, көдээ черде чурттап, ажылдап чоруур Мерген Намдарааның бижээн чүүлүнге, «Шын» солуннуң хоочуну Галина Маспык-оолдуң, тележурналист Лара Хомушкунуң киирген ажылдарынга жюри кежигүннери эң бедик үнелелди бергеннер. 
Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын «Шын», «Тувинская правда»  «Центр Азии», Улуг-Хем, Таңды кожууннарның солуннарынга, уругларның «Алдын-Кушкаш» сеткүүлдүң удуртукчуларынга Тыва Республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Органа Натсак тывыскан. 
Байырлыг кежээниң киржикчилеринге «Шын» солуннуң кол редактору чораан Күжүгет Сереевич Шойгунуң «Кара-дастың чүү»деп чогаалынга үндезилээн пластиктиг шиини республиканың ойнаарактар театрының артистери бедик деңнелге ойнап, көргүскеннер. 
Владимир ЧАДАМБА.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.