1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КУНГУРТУГНУҢ УРАН ЧҮҮЛ ШКОЛАЗЫНДА

Тывавыстың ырак бу­луңнарының бирээзи, кижиниң магадап ханмас, каас чараш чурумалдыг Тере-Хөл кожууннуң төвү Кунгуртугда уран чүүл школазы май 19-та дөртен чыл болур оюн демдеглээр. Номчукчуларга школавыстың ажыл-ижин таныштырып көрейн.

Уран чүүл школазы 1977 чылдың сентябрь  1-де ажыттынган. Бирги удуртукчузу Май-оол Бадырааевич Сам. Баштайгы ажылдап эгелээн башкылардан фортепиано салбырының башкызы Наталья Кууларовна Чүлдүм, баян салбырының башкызы Зинаида Шалдыг-ооловна Шоожун,  Виктор Чимит-оолович Кууларны адап болур. Танцы салбырының башкылары  Валентина Кара-ооловна Дүмен-Баир, Чечек Халбааевна Сюрюнмаа (бистиң аравыста чок) та чеже талантылыг уруглар, оолдарны доостурбаан дээрил. 

Эге ажыттынган чылында өөреникчилерниң саны 12 турган. Чыл келген тудум башкыларның-даа, өөреникчилерниң-даа саны немежип көвүдээн. Ол үеде баян салбырының баштайгы доозукчуларынга Тыва Республиканың культура сайыдының оралакчызы Виктор Сергеевич Чигжит, хүрээде ажылдап чоруур Алексей Иванович Базыраа, Шынаа сумузунуң баштыңы Франческа Ивановна Бадыраа дээш оон-даа өскелер хамааржыр. 

Уран чүүл школазын аңгы-аңгы чылдарда Виктор Чимит-оолович Куулар, Шолбан Кувискаалович Куулар, Зинаида Шалдыг-ооловна Шоожун, Алим Маадыевич Кунчун (бистиң аравыста чок), Валентина Кара-оол­овна Дүмен-Баир, Уран Бопай-оол­овна Сонам удуртуп турган. Бо хүнде уран чүүл школазында 138 өөреникчи хаара туттунган. Директору – Алена Базаановна Иргит. Коллективте 18 ажылдакчы бар. Олар дыштаныр хүн дивейн шудургу, кызымаккай ажылдап турар.

Коллективте ийи танцы сал­бырының башкылары Белек Бегзи, Аясмаа Дана, фортепиано салбырының башкызы Айдана Куулар, аккордеон салбырының башкызы Алена Иргит, чурулга салбырының башкызы Марья­на Сагаачы, эт-херексел кылыр уран чүүл салбырның баш­кызы Ульяна Идам, флейта салбырының башкызы Саян Чамбал. Ажылынга бердинген башкылар уругларга боттарының талантызын чүрээнден дамчыдып турар. Оларның үре-түңнелдиг ажылын чазак-чагырга бедии-биле үнелеп, шаңнал-макталдарны чаңгыс эвес удаа тывыскан.

Кожуунга уран чүүл школазын ажытканы уругларга ажыктыг дээрзи билдингир. Чүге дизе  салым-чаяанныг чаптанчыг өзүп орар чаштарывыс чылдан чылче немежип турар болгай. Олар кожуун чергелиг мөөрейлерге, аңгы-аңгы хемчеглерге шаңналдыг черлерни ээлеп турар. 

Бергедежи бээр нарын айтырыг – сезоннуг аргыжылга. Орук хагдынган үелерде республика чергелиг солун мөөрейлерден чыдып каап турарывыс хомуданчыг. 

Май 19-та школавыстың дөртен чыл оюнче кожууннарны арга-дуржулга солчуп, аалдап кээринче чалап каалы. 

Уран СОНАМ.

Кунгуртуг суур.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.