1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КУҢГУРТУГ ЧОНУНГА ДУЗА

Дүүн, январь 15-те Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутаттары Юрий Кара-оол биле Олег Дудко (чурукта) Тере-Хөл кожууннуң чедери берге Куңгуртуг суурже  80 шоодай азы 4 тонна чиг далганны, ол суурну чырык-биле хандырып турар дизельдиг электри станциязынга 7 кубометр кывар-чаар материалдарны, бичии уругларга 100 хааржак чигирзиг белек-селекти чорудуп бергеннер. 
Бо дээрге депутаттарның Чаа чыл соонда баштайгы улуг хемчээлдиг дузазы болур. Мооң мурнунда эрткен чылын декабрьда олар Тере-Хөл болгаш Каа-Хем кожууннарның чурттакчылыг суурларынче 500 шоодай азы 12,5 тонна чиг далганны, сес кубометр кывар-чаар материалдарны болгаш уругларга Чаа чыл таварыштыр белек-селектерни чедирип берген турган. 
Дээди Хуралдың депутаттары Юрий Кара-оол биле Олег Дудко үстүнде ажылдар-биле чергелештир “Ойна” алдын артелиниң тускай техникалары-биле Куңгуртуг суурже баар оруктарның харын аштадып-арыгладып, дескилээр ажылдарны база чоруткан.
Бистиң корр.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.