1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КӨДЭЭ КУЛЬТУРА ОДААНГА

Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутады Мерген Дадар-оолович Ооржак соңгукчуларының мурнунга харыысалгалыг болуп, Тывага келген санында олар-биле ужуражыры чаңчыл болган.
Бо удаада депутат Каа-Хем кожууннуң Ильинка суурда соңгукчулары-биле ужурашкан. Чыылганнар-биле ажыл-агыйжы чугааны кылып, соңгукчуларның чагыгларынга док­таап, суурнуң көдээ Культура бажыңынга куруг келбээнин чугаалааш, культура одааның ажылдакчыларынга эккелген белээн сөңнээн. 
«Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның шугуму-биле боттанып турар «Тус черниң культура бажыңы» деп төлевилелдиң Ильинка суурда боттанып турары-биле холбаштыр Культура одаанга 678.500 рубль өртектиг чырыктың болгаш сцена каасталгазының дериг-херекселдерин, көрүкчүлер залынга чымчак сандайларны клубтуң ажылдакчыларынга депутат хүлээдип берген.
Ильинка суурнуң чурттакчыларының мурнундан Каа-Хем кожууннуң Төлээлекчилер хуралының Баштыңы О.В. Коршевский, администрация даргазы А.Х. Чалан-оол болгаш Каа-Хем кожуунда «Чаңгыс демниг Россия» партиязының секретары А.К. Иргит депутатка четтиргенин илереткеннер.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.