1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КӨДЭЭ ЧЕРЛЕРНИҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИНЧЕ КИЧЭЭНГЕЙ

РФ-тиң Чазаа «2014-2017 чылдарда база 2020 чылга чедир көдээ де­вис­­кээрлерниң турум хөг­жүл­дези» программа-биле 2017 чылда Тывага бээр субси­дияның хемчээлин бадылаан.
Федералдыг бюджеттен удур акшаландырыышкын-биле ол шупту 66 млн. 424,1 муң рубль болур. Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев ооң дугайында айтыышкынга атты салган. 
Федералдыг Чазактың баш­тыңы: «Суур чурт­такчыларының, оларның аразында аныяк­ өг-­бүлелерниң болгаш спе­циа­листерниң чуртталга байдалын­ экижидеринче, социал болгаш инженерлиг инфраструк­тураны хөгжүдеринче, чурт­такчыларының боттарының тус черде эгелээшкиннеринге грант деткимчезин көргүзеринче ол акшаларны тускайлаан» — деп чугаалаан.
Тывага аңгылаан акша-хө­реңгиниң хөй кезии – 40 млн. 898,6 муң рубли – суур чурттакчыларының чурттаар оран-сава-биле айтырыгларын шиитпирлээр.
Суурнуң социал база инженерлиг инфраструктуразынче 25,1 млн. ажыг рубль субсидияны киириштирер. Ооң 11 млн. 51,9 муң рублин – суг хандырылгазының объектилеринче, 12 млн. 150 муңун – школаларже, 1 млн. 553 муңун – фельдшер-акушер пунктуларын хөгжүдеринче, 415 муң рубльди – черде спорт тудугларын тударынче угландырар. 
Тываның суурларының чурт­такчыларының эгелээшкиннеринге федералдыг бюджетте көрдүнген 355,6 муң рубльди грант деткимчези кылдыр үлээр.
 
АНЫЯК ӨГ-БҮЛЕЛЕРГЕ ДЕТКИМЧЕ
 
Тыва федералдыг бюджеттен «Аныяк өг-бүлелерни чурттаар чер-биле хандырары» иштики программаны акшаландырар чагыглар шилилгезин чедиишкинниг эрткен.
2017 чылда республика күрүнениң бо социал хүлээл­гезинден дуза кылдыр 51 млн. 434 муң рубльди алыр. РФ-тиң Чазаа январь 19-та иштики программаның акша-хөреңгизиниң үлелгезин бадылаан.  
 Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев аныяк өг-бүлелерни деткиири-биле регионнар аразынга 4,2 млрд. ажыг рубль түңнүг субсидияны үлээн. Бодунуң хуу чуртталгазын болгаш ажылга депшилгезин чаа-ла эгелеп чоруур кижилерге ол акша-хөреңги чаа квартиралар болгаш бажыңнарлыг болурун магадылаар, деп ол чугаалаан.
  «Чурттаар оран-сава» федералдыг тускай сорулгалыг программаның «Аныяк өг-бүлелерни чурттаар чер-биле хандырары» иштики программа езугаар, чурттаар оран-сава байдалын экижидеринге хереглелдиг аныяк өг-бүлелерге чурттаар оран-сава садып (тудуп) алыры-биле, ажы-төл чок аныяк өг-бүлелерге бажың өртээниң 30 хуузундан эвээш эвес, а бир азы оон хөй ажы-төлдүг болза, 35 хуудан эвээш эвес түңнүг социал төлевирни бээри көрдүнгенин сагындыраал.
gov.tuva.ru
 

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.