1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЛАРИСА ШОЙГУНУ ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ МЕДАЛЫ-БИЛЕ ШАҢНААН

РФ-тиң Күрүне Дума­зының депутады Лариса Шойгуга «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» деп Тыва Республиканың медалын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика Чазааның кежигүннериниң мурнунга тывыскан. 
«Тыва Республиканың со­циал-­экономиктиг хөгжүлдезинге киирген үлүүңер, хөй чылдарда карак кызыл күш-ажылыңар дээш өөрүп четтириишкинни силерге Тываның Чазааның кежигүннериниң мурнундан илередирин чөпшээреп көрүңер» – деп, шаңналды тыпсып тура, Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
«Тыва Республиканың күрүне шаңналын алыры дыка өөрүнчүг-дүр. Мээң ажылымга мындыг бедик үнелел дээш улуу-биле өөрүп четтирдим!» – деп, Лари­са Күжүгетовна өөрүш­күзүн илереткен. 
«Лариса Күжүгетовна-биле кады улуг орукту эрткен бис. Рес­публиканың талазындан шаң­нал-макталга ол төлептиг. Бөгүн сеткиливис ханызындан ба­йырны чедирип, чаа ажыл-херекчи орукту планнап тура, Күрүне Думазынга бюджетти камга­лаар талазы-биле шыңгыы ажылды кады кылырын дугуруштувус» – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол интернетте бодунуң блогунда бижээн.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.