1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МЕДЭЭЛЕР

ТУДУГ МАТЕРИАЛДАРЫН БҮДҮРЕР
 
Тывага үлетпүр парыгын тургузар төлевилелди боттандырып эгелээн ТР-ниң Инвестициялар хаара тудар агентилели республиканың тудуг индустриязын сайзырадырынга киржир дугайында Кемерово облазында Калтанскиниң демир кылыглар заводу-биле дугуржулгага ат салган.
Бо завод бүзүрелдиг кады ажылдажылганы чорудуп шыдаарын бадыткап, “Восточный” космодромну тударынга киришкен. Заводтуң бүдүрген продукция­зын  Кызылда Президентиниң кадет училищезин, 55-ки даг бригадазының шериг хоорайжыгажын тударынга ажыглаан.
Ниити шөлү 30 гектар чедип турар «Кызыл» үлетпүр парыгынга кемеровчулардан аңгыда, 20 аңгы, ооң иштинде хөй кезии тыва компанияларның бүдүрүлгелери ажылдаар. Олар шупту тус черниң тудуг материалдарының бүдүрүлгезин тургузар талазы-биле Тываның Чазааның стратегтиг төлевилелинге идепкейлиг киржирлер.
 
ЭКИ ТУРАЧЫ УЛУСЧУ ДРУЖИНАЛАР
 
ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Аяс Чудаан-оолдуң удуртулгазы-биле республикада эки турачы улусчу дружиналарның ажылын түңнээн хурал болган. Эки турачы улусчу дружиналар хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун сагыырынга чугула рольду ойнап, эрге-хоойлу ажылдакчылары-биле деңге кем-херек үүлгедиишкиннерин болдурбас ажылга боттуг дузаны көргүзүп турар дээрзин Аяс Чудаан-оол демдеглээн. Республиканың девискээринге хоойлу-дүрүм сагылга­зын хандырарынга дээштиг ажылы болгаш идепкейлиг хамааты туружу дээш Тываның Чазааның Өөрүп четтириишкин бижиктерин Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр, Суг-Аксы, Кара-Чыраа, Бии-Хем­ниң Аржаан сумуларының, Туран хоо­райның улусчу дружиналарын база «Улуг-Хем», «Енисей», «Беркут», «Ирбис» база «Саадак-Терек» дружиналарынга тывыскан.
 
ЭЛЕКТРОННУГ ТЫВА СЛОВАРЬ
 
Тыва дылдың I республика шуулганынга ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оол Интернет четкизинге орус-тыва база тыва-орус словарьларның электроннуг хевирин ажыглаар аргаларны хандырар ажылды Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунга база ТР-ниң Баштыңының администрациязының информастыг политика департаментизинге дааскан турган. Бо хүнде ТывКУ-да филология факультединиң студентилери болгаш волонтерлар словарьларның очулгазын электроннуг хевирже киирип эгелээн. Төлевилелдиң удуртукчузу Али Күжүгет тыва дылды сайзырадырынга болгаш кадагалап арттырарынга чугула ажыктыг ажылга күзелдиг кижилер киржип болур деп санап турар. Аңаа киржирде depinfo@rtuva.ru адресче СЛОВАРЬ деп сөс-биле чагыгны киирер.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.