1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МЕРГЕЖИЛИНИҢ ТЕРГИИННЕРИ

Тываның В.М. Халилов аттыг күрүне филармониязынга башкылар мергежилиниң “Чылдың башкызы болгаш кижизидикчизи-2018” деп бүгү-российжи мөөрейниң регион чадазының тиилекчилерин шаңнаар езулал эрткен. 
Байырлалды ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа ажыдып, тиилекчилерге байыр чедирген. Мөөрейге ниитизи-биле 184 башкы киришкен. 
«Тыва Республиканың чылдың башкызы-2018» атка Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Септиң 1 дугаар школазының информатика башкызы Илья Павлов (шаңналы – 50 муң рубль) төлептиг болган. Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксында «Дюймовочка» уруглар садының кижизидикчи башкызы Долаана Торжу (50 муң рубль) «Чылдың кижизидикчизи-2018» атты алган. 
«Төрээн болгаш орус дылдарның бүгү-российжи мастер-клазы-2018» мөөрейге Тес-Хем кожууннуң Берт-Даг школазының орус дыл болгаш чогаал башкызы Айрана Чооду (50 муң рубль) шылгараан. “Тергиин эр эртем башкы-2018” деп атка Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалыктың 1 дугаар школазының физика болгаш информатика башкызы Адыгжы Хомушку (50 муң рубль) төлептиг болган.
«Өөредилге чериниң удуртукчузунуң тергиин оралакчызы-2018» мөөрейниң тиилекчизи – Сүт-Хөл кожууннуң Хөр-Тайга ортумак школазының өөредилге-кижизидилге талазы-биле директорнуң оралакчызы Долаана Монгуш (50 муң рубль). 
«Өөредилге чериниң тергиин удуртукчузу-2018”» мөөрейниң тиилекчилерин база илереткен. Жюри кежигүннери үш тергиин удуртукчуну шилип үндүрген. Кызылдың Н.Н. Макаренко аттыг 15 ду­гаар лицейиниң директору Елена Берзина, ТР-ниң күрүне лицейиниң директору Вера Алдын-оол база Балгазында Тываның агроүлетпүр техникумунуң директору Ольга Баркова тиилээн. Тергиин дээн удуртукчулар даштыкы чурттарга стажировка эртер.
Кызылдың уруглар бажыңының психолог башкызы Анна Сванес «Психолог башкы-2018» деп атка төлептиг болган. Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалыктың 1 дугаар школазының “Туризм” бөлгүмүнүң удуртукчузу Вячеслав Олчат-оол «Уругларга чүрээм бердим» мөөрейге шылгарап үнген. Тожу кожууннуң Тоора-Хем школазының эге класстар башкызы Буяна Комбу “Аныяк специалист-2018” деп шаңналга төлептиг болган. Сөөлгү үш башкыга дип­лом болгаш 20 муң рубльдиң шаңналын тывыскан.
2017 чылдан тура «Төрээн болгаш орус дылдарның бүгү-российжи мастер-клазы» мөөрейге 3-тен 10 класстың өөреникчилери база киржип эгелээн. 
Башкы – улуг чоргаарал-биле адаар эң-не хүндүлүг сөс. Ол эртем “делегейиниң” чырыткызы. Башкыларның холунда хөй санныг ажы-төлдүң салым-хуузу. 
Тиилекчилерден аңгыда лауреаттарны база шаңналче киргеннерни онзалап демдеглээн. Мөөрейге киржилге – башкы бүрүзүнге улуг харыысалганы онаап, коллегаларындан эки арга-дуржулганы шиңгээдир арганы бээр. Башкылар беш хонуктуң дургузунда боттарының билиг-мергежилин, арга-дуржулгазын, чаа бодалдарын, технологияларын республиканың башкылар ниитилелинге бараалгаткан. 
Чылдың-на ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы биле РФ-тиң Өөредилге болгаш эртем ажылдакчыларының профэвилелиниң регионалдыг салбыры мөөрейни эрттирип, тергииннерниң тергииннерин илередип, башкыларны деткип турар. 
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Чейнеш ДАПЫКТЫҢ
 тырттырган чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.