1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МОБИЛЬДИГ ТРЕНЕР

Дайынчы аргаларны өөредип турары.
 
Ниити-российжи Улусчу фронтунуң (ОНФ) “Уруг­ларга – дең аргалар” төле­вилелиниң адаа-биле регионалдыг салбырның идепкейжилери “Мобильдиг тренер” деп төлевилелди амыдыралда боттандырып эгелээн. Тус программа езугаар билдингир спортчулар болгаш оларның тренер-башкылары волонтерлар кылдыр киржир. 
“Мобильдиг тренер” деп өөредиглиг программаның автору болгаш куратору – “ЦСКА-Тыва” олимпий курлавыр шко­лазының директору,  Улусчу фронтунуң (ОНФ) регионалдыг штавының удуртукчуларының бирээзи Вячеслав Монгуш. Ооң чугаазы-биле төлевилел амыдыралдың кадык овур-хевирин база немелде өөредилге системазын сайзырадырынче угланган. 
2017 чылдың июнь айдан эгелеп “Мобильдиг тренер” деп регионалдыг төлевилел 100 ажыг школа назылыг уругларны хаара туткан болгаш оларның улуг сонуургалын оттурган. 
Дзюдога болгаш самбога үнүүшкүннүг мастер-класстарны Бии-Хем, Таңды, Улуг-Хем, Кызыл кожууннарга эрттирген. Аңаа делегей болгаш бүгү-российжи чергелиг маргылдааларның тии­лекчилери аныяк спортчулар тренерлери-биле киришкен. 
“Мастер-класстар үезинде уруглар-биле удур-дедир харылзаалыг болуп, оларның сонуургалдарын билип алыр бис. Оларның саналдарын кичээнгейге ап, республикада немелде өөредилге системазын сайзырадыр угланыышкыннарны тодарадыр арга тыптыр” –  деп, Вячеслав Монгуш демдеглээн. 
Россияның национал гвар­диязының Тывада кил­дизиниң ажылдакчыла­ры Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаананың 3 дугаар­ школазының спорт залынга өөреникчилери-биле ужуражылганы эрттирген. Аалчылар уругларның келир үеде мергежил шилилгезиниң дугайында чугааны кылган. Росгвардияның ажыл-албанының сорулгаларын, аңаа ажылдаар күзелдиг кижиниң кандыг шынарларынче кичээнгей салырын болгаш ажылдап кирериниң негелделерин таныштырган. 
Росгвардияның дайынчылары күш-дамыр сайзыралының талазы-биле эки белеткел­диг дээрзи билдингир. СОБР болгаш ОМОН тускай отряд­тарның төлээлери бодун кам­галанырының аргаларын көр­гүскен. Школачылар аал­чыларының дайынчы аргаларын кичээнгейлиг көрүп, сактып ап турганнар. 
Росгвардияның ОМОН тускай отря­ды­ның улуг сержантызы, дайынчызы Сергелең Ондар тыва хүрештиң амгы үеде ажыг­лап турар непте­реңгей аргаларын база көргүзүп тайылбырлаан. 
Ужуражылга уругларның келир үеде шагдаа ажылдачызы азы шеригжи болур күзелин быжыктырган. 
Апрель айдан эгелеп “Мобильдиг тренер” деп төле­ви­лелдиң адаа-биле тыва национал хүрештиң мастер-класстары эгелээр. Ынчан билдингир волонтер мөгелер уруглар-биле ужуражыр. 
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң  тырттырган  чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.