1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"МОСФИЛЬМГЕ" ТЫРТТЫРАР ААС-КЕЖИК

Чоокта чаа "Россия" каналынга “Көк куш" деп төлевилелге Тыва Рес­публиканың Ростислав Докур-оол­ович Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының тыва хөгжүм салбырының өөреникчилери, “Эртине” бөлүүнүң 5 дугаар салгалы киришкеш келген. Оларның чараш оюн-көргүзүүн бүдүн Россия көргенин, канчаар киришкенин шупту билир бис. Тываларның база   өске-даа чоннарда сыгыт-хөөмейниң мөгейикчилериниң  идепкейлиг  смс-ба­дылаашкынының түңнелинде “Эртине” бөлүү финалче кирген. 
Тыва чоннуң эртинези, Тыва черивис­ти алдаржыткан сыгыт-хөөмейни бүдүн делегейниң чону танып, биле бергени улуг чоргаарал. Ооң бадыткалы болза 2017 чылдың күзүнүнде  “Көк куш” төлевилелдиң организаторлары сыгыт-хөөмейин бараалгадып, төлевилелге киржир элээди оолдарны чалап, “Үер” бөлүүнүң ыраажызы Радик Түлүшче соталыг телефон таварыштыр долгапкан.  Бодунуң ээлчээнде Радик Түлүш “Эртине” бөлүүнүң амгы үеде удуртукчузу Эртине Туматка ол дугайын  дамчыткан.  “Кел дээн кедилиг” деп тыва үлегер домак бар болгай дээш, Эртине Тумат  “Көк куштуң” организаторлары-биле харылзашкан. Бичии оолдарның оюн-көргүзүүн видеога тырттыргаш, интернет четкизин таварыштыр чорудупкан. Мөөрейниң организаторлары оолдарның оюн-көргүзүүн эки деп үнелээш, “Эртине” бөлүүн Москвага кээп төлевилелге киржиринче чалаан. Октябрь ай төнчүзүнде Эртине Тумат өөреникчилерин эдерткеш, Москва хоорайже аъттаныпкан.  Аңаа баргаш, “Көк куш” төлевилелиниң тускай белеткеп кааны аалчылар бажыңынга чурттап, “Мосфильмге” тырттырар аас-кежиктиг болганнар. 
"Эртине" бөлүү 9-15 харлыг дөрт бичии оолдардан  тургустунган. Олар кавайлыындан  иезиниң өпей ырын, адазының сыгыт-хөөмей, каргыраазын дыңнап өскен деп болур. Чүге дээрге тыва чон алыс ук-төөгүзүнден сыгыт-хөөмей, каргыраага салым-чаяанныг, аңаа ынак  улус. Сыгыт, хөөмей, каргыраа тыва чоннуң ханында сиңген. 
Мөгепей Чооду ырлаарынга кончуг ынак. Алдын-Херел Дадар-кыс бичиизинден тура-ла фольклорну база төрээн чериниң төөгүзүн шинчилеп өөрениринге сонуургалдыг. Байлак Куулар вокалдан аңгыда, аянныг номчулгага сундулуг. Өзүп келгеш, профессионал артист болурун күзеп чоруур. А Бай-Белек Кара-Сал президент болур күзелдиг. Бичии оолдарның күзелдери, сорулгалары аңгы-аңгы, ынчалза-даа оларны уран чүүл, ыры-хөгжүм каттыштырып турар. “Көк куш” төлевилелге чедиишкинниг киржири — оларның амгы үеде сорулгазы. Салым-чаяанныг оолдарывыска ам-даа улуг-улуг чедиишкиннерни күзеп каалыңар!
“Эртине” бөлүүнүң ырак-узак орукка чораанының база  элээн үе иштинде Москва хоорайга чурттаанының  дугайында дараазында үндүрүлгеден номчуур силер.  
Айдың ОНДАР. 
Арслан Аракчааның 
тырттырган чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.