1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МӨГЕЛЕР ЭРЕСТИГ-ЛЕ-ДИР!

Ноябрь 15-те Самагалдай суур­нуң спорт өргээзинге 4-6 харлыг бичии оолдар аразынга кожуун чергелиг тыва хүреш маргылдаазын Тес-Хем кожууннуң Начын мөгези Ахмед Чаймааның удуртулгазы-биле организастап эрттирген. 
Тываның Баштыңының эгелээш­ки­ни-биле “Уруглар садтарынга хүреш” төлевилелди республикада боттандырып эгелээн.  Бо маргылдааны Самагалдайның “Челээш” уруглар садының эргелекчизи Урана Жанайдарованың деткимчези-биле 2 чыл улай эрттирип турар. Бичии чаштарга мындыг маргылдааларны эрттирерге, оларның тыва хүрешке сонуургалы улгадып, ада-иелер, башкылар, уруглар аразынга харылзаа, чаңгыс дем быжыгып, кадык амыдыралды, спортту суртаалдаар. 
Бичии мөгелер кожууннуң барык шупту суурларындан келген. Ниитизи-биле 70 ажыг экер-эрес оолчугаштар хүрежип күжүн шенешкен. Байырлыг чыскаалды “Тывам” деп чараш ырының күүселдези-биле эгелээн. Россия биле Тываның ыдык ырыларының үделгези-биле уруг­лар садының начыны Айрат Бүлчүң тукту көдүрген. Кожуун чагыргазының даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Чейнеш Каржал маргылдаа­ны ажыдып тура, киржикчилерге байыр чедирген.
Культура ажылдакчызы Доржу-Белек Делег маргылдааны солун кылдыр та­йылбырлап, башкарып эрттирген. “Ужар-хеме” танцы-сам бөлүү “Тыва чүүден эгелээнил?” деп онзагай чараш самы-биле киржикчилерниң хей-аъдын көдүрген. 
Хүреш-даа чидиг демиселге шалыпкын эрткен. Бичии мөгелерниң сегиржип алыышкынының түңнелинде эң-не кашпагай, шыырактары илерээн. 
4-5 харлыг оолдар аразынга 1-ги черни Темир Донгак, 2-гизин Юрий Дөртен-оол, 3-күзүн Начын Дугур алган. Юрий Төртен-оол эң чараш девиг, Чылгычы Сувандии эң чараш арга дээш шаңнаткан. 
5-6 харлыглар аразынга бирги черге Буян Хураган, ийигизинге Александр Санчат, үш дугаарынга Соян Калаа, дөрткү черге Шаанак Балданай төлептиг болганнар. “Чараш девиг” дээш Айдыс Чаймаа, “Чараш арга” дээш Шагдыр Шалык шылгараан. 
“Кижи болуру чажындан, аът болуру кулунундан” дээр болгай. Бичии оолдарны чажындан-на хүрештирип, спортка хандыкшыдары эки эгелээшкин. Тыва хүрешке салым-чаяанныг оолдарны уруг­лар садтарындан эгелеп өөредип кижизидер дээн бо төлевилелди деткииринче кыйгырдым.
Арслан АРАКЧАА.
Авторнуң тырттырган чуруктары.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.