1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ОЙНААРАКТАР ТЕАТРЫНЧЕ КИЧЭЭНГЕЙ!

"Чаңгыс демниг Россия" партиязының «Уругларга театр­лар» деп төлевилелин күү­седири-биле Тыва Респуб­лика федералдыг бюджеттен 964,2 муң рубльди алыр. Ол акша-хөреңгини Тываның күрүнениң ойнаа­рактар театрының чогаа­дыкчы ажыл-чорудулгазын деткииринче болгаш техниктиг дериг-херексел садып алырынче угландырар. Ол дуга­йында айтыышкынга «Чаңгыс демниг Россия» партиязының удуртукчузу, Россия Федерациязының Чазак Даргазы Дмит­рий Медведев атты салган.
Россия Федерациязының субъектилеринге субсидияларны уруглар болгаш ойнаа­рактар театрларының чогаа­дыкчы ажыл-чорудулгазын деткиири-биле база техниктиг херекселдер садып алыры-биле холбашкан чарыгдалдарын акшаландырарынга «Культураны болгаш туризмни сайзырадыры» күрүне программазынга дүүштүр бээр.
Хүлээп алдынган шиит­пир культура болгаш уран чүүл адырының күрүне дет­кимчезиниң системазын сай­зыраңгайжыдарынга болгаш РФ-тиң субъектилериниң уруг­лар болгаш ойнаарактар театрларының деткимче программаларын күүседиринге немелде негелделерни тургузар.
«Регионнарның театрлары техника талазы-биле дериттингени кошкак деп демдеглээр мен. Уруглар болгаш ойнаарактар театрларын эде дериири, чаа-чаа шиилерни, режиссерларны деткиири чугула. Уруглар театрларынга билеттер өртээ чиик болур ужурлуг» — деп, партияның чаа төлевилелиниң тургустунганының дугайында РФ-тиң улустуң артизи Сергей Безруков чугаалаан.
2017 чылда «Уругларга театр­лар» төлевилелин езугаар федералдыг бюджеттиң акша-хөреңгизинден уруглар театр­ларынга 220 миллион рубльди тускайлаар.
Чаяна НОРБУ,
«Чаңгыс демниг Россия» партияның Тывада 
регоналдыг салбырының парлалга секретары.
 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.