1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Онза болуушкун

«Тыва кижиниң байы – ажы-төлүнде» деп чоннуң үлегер чугаазы бар.  Уруг-дарыы хөй өг-бүлени аас-кежиктиг деп санаар эки чаңчылдыг бис. Каа-Хем суурдан Айдыс, Айлана Араптаннар— хөй уругларлыг аас-кежиктиг өг-бүле. Маңган ак харлыг декабрь айның 13-те оларның өг-бүлезинге үш ийис  чаштар чырык черге төрүттүнген.  

Тывага мындыг онза болуушкун чеди чыл бурунгаар болган. Тес-Хемниң Берт-Даг суурдан өг-бүлеге үш ийис кыстар төрүттүнген. «Кижи — өзер, кидис — шөйлүр» бо ийистер — ам школачылар. Оон бээр чылдарда  чүгле ийис бичии чаштар төрүттүнгүлээн. Ховар таварылга — үш оол ийистер аныяк өг-бүле Араптаннарның ийи, үш болгаш дөрт дугаар уруглары бооп немешкен. Ада-иениң өөрүшкүзү —  соон салгаар чаптанчыг ажы-төлүнде.  Чүгле оларның эвес, республиканың чонунга  чылдың белээ, өөрүшкүзү болгаш чоргааралы-дыр. Бо хире ховар таварылганы сөңнээн өг-бүлеге Кызылдың перинаталдыг төвүнүң эмчилери хеп чуур машинаны байырлыг байдалга берген. Yш ийис чаштарның кырган-авазы, кырган-ачазы эмчилерге сеткилинден четтиргенин илередип, чылыг сөстерни сөглээн.

Эмчи мергежилдиглерниң ажылы  чымыштыг, чону дээш уйгу-чыдын чок ажылдаар. Чаа төрүттүнген бичии чаштарның баштайгызының деңзизи 2 кг 329 грамм, ортуну – 2 100,  а үшкүзүнүң – 2 349.  А Араптаннарның  бир харлыг уруу авазын болгаш үш ийис дуңмаларын бажыңында четтикпейн манап олурар. 

Шынап-ла, ажы-төл — бистиң  салгалывыс, чоргааралывыс  болгаш амыдыралдың ужуктакчылары. Араптаннарның ышкаш өг-бүлелер хөй-ле болзун, ажы-төл мандып өзер болзун!

№ 152 (18427) 2013 чылдың декабрь 31

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.