1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ООЛДАР ЭР ХЕЙЛЕР!

Эйлиг-Хемге Культура бажыңының ажыдыышкыны.
 
Эрткен субботада Тыва­ның Баштыңы Шолбан Кара-оол Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыгның №2 шко­лазының чанында “Мен – патриот мен” деп шеригжиткен клубтуң болгаш Эйлиг-Хем суурда чаа Культура бажыңының ажыдыышкынынга киришкеш келген. 
Ол дугайында Шолбан Ва­лерь­евич боду “Фейсбук” болгаш “Вконтакте” социал четкилерде хөй санныг өңнүктеринге дыңнадып бижип тура, бодалдары-биле мынчаар үлешкен:
“Өңнүктер, Шагаан-Арыгның школачыларының өөрүшкүзүн силер-биле үлежикседим. Олар шериг-патриотчу шимчээшкинге шын-на сеткилинден ханы сонуургалдыг киржип турарын бө­гүн аңаа чорааш көрдүм. Школазының подвалында “Мен– патриот мен” деп клубту ажыткаш, Улуг-Хем кожуунну эрес-дидим чоруктуң девискээри кылдыр чарлааш, ажыл-херектери-биле ону бадыткап эгелээн.­ Оолдар эр хейлер-дир! Патриотчу ырыларны сагыш-сеткилинден ырлажып, шүлүктеп ту­рарын көрген болзуңарза. Тус черниң баш­кылары мээң кыйгырыымны деткип, уругларның чүректеринге чедирип шыдапканынга чоргаар­ланып тур мен. Хайгаарал чок өзер кудумчу кижизидилгезинден ажы-төл­деривисти чайладып, ам-даа хөй санныг уругларны хаара ту­дары-биле спортчу маттарны бол­гаш тирни эккеп бергеш, клубтуң материалдыг байдалын эки­жидеринге ыяап-ла киржир мен.
– КТРК Тываның журнализи Виталий Кузнецовтуң эгелекчи чоруу дээш аңаа четтирдим. Суббота хүнүнүң сургакчылааш­кынын ажыглап, Улуг-Хем кожуунче кады чорааш келдивис. Үе чидирбези-биле орукка бар чыда-ла төнүп турар чылдың түңнелдеринге хамаарыштыр чаңчыл болган чугааны кылдывыс.
Ажыл-херектериниң хөйүн­ден үе шуут чедишпес боор-дур. Бот болгаш өг-бүле дугайында шуут чугаалавайн тур мен. Үе чедишпезинден телестудияга таваар олуруп алгаш тырттырар ужурлуг интервьюну машина иштинге кылыр ужурга таварыштывыс. КТРК "Тыва" телеканалдың журнализи Виталий Кузнецов-биле Кызылдан Шагаан-Арыгга чедир бо чылдың түңнелдерин сайгарып чугаалаштывыс. Чүге дээрге Шагаан-Арыгның 2 дугаар школазында аныяктарның боттарының чүткүлү-биле подвалда "Мен –  патриот мен" деп шеригжиткен өөредилгени кылып чорудар клубтуң ажыдыышкынынче чалаан. Улаштыр Улуг-Хемниң ол чартыында Эйлиг-Хем суурда чаа туткан Культура одаан база ажыдар бис. Чонум манап турар болганда, чоруп оргаш-даа, интервьюну бээр апаар мен. Улуг хемчээлдиг дам­чыдылга келир неделяның дөрт дугаар хүнүнде эфирге үнер” – деп, Шолбан Кара-оол бижээн. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң КТРК Тыва каналга берген интервьюзу декабрь 21-де, четвергте, эфирже үнер.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.