1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ОРАЙГА ЧЕДИР ЫРЫ-ХӨГЖҮМ ЧАҢГЫЛАНГАН

Эрткен дыштаныр хүннерде кызылчылар хоорай хүнүн демдеглеп эрттирген. Байырлыг хемчеглерни Кызылдың хоорай тугун көдүрери-биле эгелээн. Кызылдың Төлээлекчилер хуралының даргазы Дина Оюн, мэр Вячеслав Ховалыг Кызылдың 103 харлааны-биле чонга байыр чедирген.
Дараазында хоорайның күш-ажылчы коллективтериниң, өөредилге черлериниң болгаш хөй-ниити организацияларының киржилгези-биле 2700 кижи киржикчилиг байырлыг чыс­каал болган. Аңаа хоорайның 46 организацияларының төлээлери янзы-бүрү костюмнерлиг, лозуң-плакаттарны, өңнүг шарларны туткан, ыр-шоорлуг, танцы-самныг чыскаал-биле эрткен. Ылаңгыя Национал театрның, музейниң, тыва болгаш орус культура төптериниң, Аныяк көрүкчү театрының, «Урянхай» модельдер агентилелиниң, казахтар ниитилелиниң, Республиканың салым-чаяанныг уруглар болгаш танцы школаларының коллективтериниң онзагай чараш кеттингенин кызылчылар магадап көргеннер.
Байырлыг чыскаал соон­да хоорайның уран чүүл коллективтериниң солун концертин, театржыткан көргүзүүн чонга бараалгаткан. 
Ол-ла хүн Кызылдың аныяктар сесерлиин парк эрге-байдалынга чедир чаартып, бүрүн ойнаар дериг-херекселдерлиг уруглар ойнаар болгаш спорт шөлдери, янзы-бүрү тураскаал­дар-биле дерип кылганының соонда, ажыдыышкынын эрттирген. Кызыл кожааны Кызыл хоорайның баштыңы Дина Оюн биле мэр Вячеслав Ховалыг үзе кескен. Парктың ажыдыыш­кынынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржип, байыр чедирген.
Дүшкүүрлүг, девиденчиг
Кызылдың Национал парыгынга ол хүн «Буянныг чүректер» деп аныяктар шимчээшкини-биле дириг амытаннар камгалаар «Хатико» ниитилел азырал амытаннар делгелгезин организастаан.  
Байырлалдың эң дүшкүүрлүг, адаанныг кезээ «Хүреш» стадионунга уламчылаан. Ол дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол интернетте бодунуң блогунда мынчаар бижээн:
«Тыва хүрешке ынактарга бо ийи хонук дыка-ла дүшкүүрлүг, девиденчиг эрткен деп бодаар мен. Мен база силер ышкаш, ты­ва мөгелеривис дээш аарып, тии­лелге бистии болзун деп йөрээп олурдум. Дүүн чеди команда аразынга эрткен делегей чергелиг тыва хүреш маргылдаа­зынга бистиң мөгелеривистиң 1 дугаар командазы чайынналчак тиилелгени чедип алган. Команданың кежигүннери – Тываның Чаан мөгези Са­йын-Белек Тюлюшке, Арзылаң мөге Айдемир Монгушка, Начын мөгелер Айдың Отчурчапка, Сылдыс Монгушка, Арзылаң мөге Седен-Очур Кара-Салга база Начын Монгушка 300 муң рубль түңнүг шаңналды бөгүнгү хүреш үезинде тывыс­тым. Ийиги, үшкү черлерни Моолдуң Завхан база Убса-Нур аймактарның мөгелери үлешти.
Бөгүн эң шыырак дээн 128 мөге хүрежинге бистиң оолдарывыс Моолдуң күрүне Арзылаңнары, аймак Чааннары-биле ачыр-дачыр тутчуп, чараш оюнну көргүстү. Бо удаада Моол күрүнениң Арзылаң мөгези, 2014 чылда Моолдуң Улуг Наа­дымынга шүүлген, 2016 чылда үш-дөртче кирген Н. Батсуурь шүүлдү. Тыва Республиканың Начын мөгези Айдың Отчурчап үжүүрлешти.
А хоочун мөгелер хүрежинге: 45-55 харлыг мөгелер аразынга Тываның Арзылаң мөгези Маа­дыр Монгуш бодунуң чараш хүрежи-биле шүглүп үндү, а 55 хардан өрү мөгелер аразынга Кызыл кожуундан республиканың Арзылаң мөгези Владимир Монгуш шүүлгенинге өөрдүм».
Бистиң корр. Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.