1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

РЕСПУБЛИКА НААДЫМЫНДА БАЙЫРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ

Июль 10-14 хүннеринде 10.00 шакта – Наадым-2018-ке тураскааткан эр болгаш херээжен улус аразынга шыдыраага республика маргылдаазы. Болур чери: Тиилелге шөлү.

Июль 13-те 10.00 шактан – Наадым-2018-ке тураскааткан назы-хар аайы-биле бичии оолдар аразынга хүрешке респуб­лика маргылдаазы. Болур чери: «Хүреш» стадиону.

Июль 14-те 17.00-18.30 шак­та – Тыва Республиканың малчыннарының Х съездизи. Болур чери: Чазак бажыңының 1-ги залы.

Июль 14-те 19.00-20.30 шакта – улусчу байырлал Наадым-2018-ке турас­кааткан байырлыг хурал. Болур чери: В.Көк-оол аттыг национал театр.

Июль 14-те 21.00 шакта – «Ойту­лааш» деп этно-дискотека. Болур чери: Аныяктар парыгы.

Июль 15-те 13.00 шактан – улусчу байырлал Наадым-2018-ке тураскааткан национал хүрешке Тыва Республиканың чемпионады. Болур чери: «Хүреш» стадиону.

ТОС-БУЛАККА

Июль 13-те 18.00 шакта – Өглер хоорайжыгажының ажыдыышкыны. 

Июль 13-те 20.00 – 21.00 шакта – «Тыва-Синема» кино-видео чо­гаадылгазының үшкү республика мөөрейиниң кир­жикчилериниң фильм көрүлдези. 

Июль 14-те 8.00 шакта – Наадым-2018-ке тураскаат­кан тус черниң бараан бүдүрүк­чүле­риниң делгелге-ярмарказы.

Июль 14-те 8.00-11.00 шакта – «Эң дээре өг» деп республика мөөрейи. 

Июль 14-те 10.00-13.00 шакта – аът чарыжынга республика чемпионады. 

Июль 14-те 9.00-11.00 шакта – Даш көдүреринге регион тур­нири. 

Июль 14-те 10.00-­13.00 шакта –­ Наа­дым-2018-ке тураскаат­кан ча-биле «Баг адарынга» чемпионат.

Июль 14-те 10.00-17.00 шакта – «Ак чем» деп аъш-чем мөө­рейи. 

Июль 14-те 10.00-11.00, 14.00 – 16.30 шактарда – чер-черлерниң чогаадыкчы бот-тывынгар уран чүүл коллек­тивтериниң концерти. 

Июль 14-те 10.00-13.00 шакта – «Тываның девискээринде сүт болгаш сүт продукциязын болбаазырадырының дээштиг үндезиннери» деп эртем-практиктиг конференция. 

Июль 14-те 10.00-16.00 шакта – уксаа­лыг малдарның кө­рүлдези.

Июль 14-те 10.00-13.00 шакта – даг үнеринге чемпионат. 

Июль 14-те 11.00-13.00 шакта – национал эзер-чүген, идик-хеп-биле тыва уксаалыг аъттарның көрүлдези. 

Июль 14-те 11.00-12.30 шакта – национал танцыларның «Самга чаңгыс-аай бис» деп респуб­лика фестивалы. 

Июль 14-те 21.00 шакта – Өглер хоорай­жыгажының хаашкыны.

Июль 14-те 22.00 шакта – малчыннар байырлалы Наадым-2018-ке тураскааткан фейерверк.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.