1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

РОССИЯНЫҢ ПРЕЗИДЕНТИЗИНИҢ ТЫВАГА ДЫШТАНЫЛГАЗЫ

Россия Федерациязының Президентизиниң парлалга секретары Дмитрий Песков эрткен пятницада журналистер-биле ужурашкаш, Владимир Путинниң Тывага дыштанып турганының дугайында оларга тодаргай чугаалап берген. 
Чурттуң Баштыңының республиканың арыг агаар-бойдустуг чараш черлеринге дыштанылгазының үезинде ооң-биле Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Хакасияның Баштыңы Виктор Зимин суглар кады  чораанын ол дыңнаткан.
Песковтуң чугаазы-биле алырга, Путин кадыр-берт дагларның оруктарынга квадрациклдиг халдып, терең суглуг хемнер, хөлдерни салдап кежип, эштип шымнып, балыктап, кончуг улуг шортанны ийи шак дургузунда сүрүп эжингеш, тудуп алган. «Суг адаанга ол гидрокостюмнуг эштип, масказынга быжыглап каан GoPro деп камера-биле шортаннарны канчаар тутканын тырттырып каан» — деп, Песков чугаалаан.
Россияның Президентизиниң Тывага дыштанып турганының талазы-биле видео­ролик удавас көстүп кээп болурунуң дуга­йында база ол дыңнаткан.
Телеканал «Звезда».
* * *
«Күрүнениң Баштыңының парлалга албанының албан езузу-биле дыңна­дыг­ларының соонда, хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, Президентиниң эң-не изиг байырын силерге дамчыдар-дыр мен – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол интернет четкизинде бодунуң арнынга бижээн. – Бир эвес силерге оон хөйнү чугаалап берип болур турган болзумза, эргим өңнүктерим, ам дээрезинде мынча дээйн: бистиң Президентивис – тулган маадыр-дыр! Кажан кезээде дег, аңаа чоргаарланыр-дыр мен, тыва хүннүң магалыг шонуун ап, бистиң агаар-бойдузувустан улам күш кирип алды! Бистиң Баштыңчывыска ол күш үр үеде четчир болзун!».
Тува-онлайн  медээлеринден.
 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.