1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«Шынның» аалчызы

КЫЗЫГААР ЧОК БҮЗҮРЕЛДИГ

Ноябрь эгезинде Президент В.Путин Россияның камгалал сайыдының албан-дужаалынга Москва облазының губернатору Сергей Кужугетович Шойгуну томуйлаар дугайында Чарлыкка ат салган. Тус медээ бистиң Тывавыска, чоок-кавы Сибирь регионнарынга, чурттуң өске-даа черлеринге «чаңгыс чер-чурттуувус», «сибиряк», «биске ажылдап чораан» (Хакасия, Красноярск) дээн ышкаш эки сактыышкыннарны, өөрүшкүнү оттурганынга чигзиниг чок. Тыва чон бажыңнарында, ажылдаар столунда азы ханада турган Россияның Маадырының чуруктуг календарьлары, портреттеринче кичээнгейлиг өөрүшкү-биле көрүп, «Шынап-ла, Маадыр-дыр!» деп база катап бүзүреп, магадап, чоргаарланып артканнар хөй дээрзин «Шын» солунга кээп турар чагаалар бадыткап турар.

ШЫДАМЫК ЧОРУК БОЛГАШ АЖЫЛГА БЕРДИНИИШКИН

Бүгү Россияга болгаш даштыкыга наркология болгаш психиатрия талазы-биле чаартыкчы деп сураглыг медицина эртемнериниң доктору Женишбек Назаралиев Тывага декабрь эгезинде чедип кээр.

Страницы