1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Ажыглалга кирер тудугда

«ЭНЕ-САЙНЫҢ» БАЙЫРЛЫГ АЖЫДЫЫШКЫНЫ

АЖЫЛ АДАКТАЛГАН

КАМ-ХАЙЫРАЛДЫГ ЧУРТТААР

ШАЛЫПЧЫ ШЕВЕРЛЕКЧИЛЕР

ТАРЛАН-ШОКАР БАЖЫҢ

ЧЫЛ ТӨНЧҮЗҮНДЕ АЖЫГЛАЛГА КИИРЕР

Кызылда кагдынган ту­дуг­ларның бирээзинге рес­публика эмнелгезиниң ниити аарыглар корпузунуң чаа тудуу хамааржыр. Ону 1996 чылда-ла тудуп эгелээн. Ол үеде акша-төге­риктиң чедишпейн барганындан тудуг ара соксаан турган.

Кызыл аэропортунда хайымныг иш

  Кызылдың аэропортунда бо хүннерде ажыл-иш хайымныг.