1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Ак-көк хемнерниң, аржааннарның чурту - Тывам

БАЙ ОРАН-ТАҢДЫМ, ӨРШЭЭ!

Эртенги хүнге чалбарыг.
 
Шагаа – тыва чоннуң үе-төөгүден бээр сагып келген национал байырлалы. Ол чаа чылдың эргип келгенин херечилеп турар.

АЖЫЛ-ЧОРУДУЛГАВЫСТЫҢ ҮНДЕЗИНИ

АЙЫЫЛДЫГ ДЕП САГЫНДЫРЗЫН

БОЙДУЗУ КААС БОРА-ТАЙГАМ

ХАРЫЛЗАА ТУТКАНЫНЫҢ 95 ЧЫЛ ОЮНГА

Россия биле Моолдуң аразынга дипломаттыг харылзааларны тургус­канының 95 чыл оюнга тураскааткан архив ма­териалдарының делгелгези ноябрь 18-те, 12.00 шакта Национал музейге ажыттынган. 

ТАРЫС АРЖААНЫ

Бистиң бурунгу өгбелеривис долгандыр турар бойдузу-биле сырый холбаалыг чораан. Тере-Хөлдүң чону чер-чуртун, бойдузун, оран-таңдызын ыдыктаарынга ынак. Кожууннуң девискээринде ыдыктыг черлер-ле хөй. Ол ыдык черлерниң аразындан Тарыс аржааны бир кол черни ээлеп  турар.